×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Støtter mobile kjøpsstasjoner

For drastisk å forby dem, sier Kystfiskarlaget.

Arkiv Lyder Fisk kjøpsstasjon.

Så har også Kystfiskarlaget kommet med sin høringsuttalelse om mobile kjøpsstasjoner for Kongekrabbe.

De mobile kjøpestasjonene er svært viktig i områder hvor det er langt mellom mottaksstasjonene, og forbud mot mobile kjøpestasjoner vil være uheldig ut fra distriktspolitiske hensyn, skriver Kystfiskarlaget blant annet i sin uttalelse.

Nåt deg gjelder frykten for juks med krabben skriver de at det meste av svartsalget foregår gjennom knekking om bord og nedfrysing i private frysebokser, og at det foregår begrenset svartsalg etter at krabben har nådd de mobile kjøpestasjonene. Forbud mot mobile kjøpestasjoner vil derfor være et unødvendig drastisk tiltak.

Tidligere høringsuttalelser fra Lyder Fisk AS og Sjømat Norge viser at Lyder vil beholde ordningen, mens Sjømat Norge støtter sine medlemmer og går i mobile kjøpsstasjoner.

På forsiden nå