×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Støtter oppheving av forskrift

Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Vedtak i fylkesfiskarlagets arbeidsutvalg heter det:

«Arbeidsutvalget viser til Fiskeridirektoratets forslag om å oppheve forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata for fiskefartøy. Fiskeridirektoratet har begrunnet forslaget med at de bestemmelser som forskriften inneholder er ivaretatt i annet regelverk.

Arbeidsutvalget er enig i Fiskeridirektoratets forslag, men vil samtidig presisere at det må utøves en streng praksis i forhold til å frigi til 3. – person den type data som samles inn om fangst og aktivitet.»

På forsiden nå