Kyst og Fjord

Støtter rekrutteringen

Er du under 35 år og bor i denne vesterålskommunen, vil du får mer hjelp til båtkjøp enn hittil.

Fiskere kan nå låne opptil en halv million kroner.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Bø-fiskere under 35 år får nå ei ny finansieringsordning for å sikre seg rekrutteringskvoter, melder Bladet Vesterålen på sine nettsider (bak betalingsmur).

Bø formannskapet vedtok nylig – og det helt enstemmig – et regelverk for ei låneordning fra næringsfondet. Det høyeste beløpet kommunen kan låne ut per søker er 500.000 kroner. Naturlig nok, bør søkeren bo i Bø kommune og bedriften må være registrert i der.

Fondet ble vedtatt etablert gjennom et budsjettvedtak i kommunestyret i fjor.

Det ble debatt rundt temaet, ikke minst da ordfører Sture Pedersen (H) sa at forslaget ikke binder fisker som har lånt penger, til å levere fangsten i Bø.

– I år har det har vært en liten priskrig, og det er et forholdsvis lite kvantum levert i Bø så langt. Burde man sette vilkår om at fisken leveres til Bø, eller ikke? Skal vi yte lån eller stønad? Jeg bare lufter det, sa ordføreren ifølge www.blv.no.

Representanten Fred Oluf Hanssen sa at differansene i pris kan utgjøre mye for fiskeren og at det er rimelig å ta hensyn til det.

– Om en fisker som har kvote på 60 tonn leverer i Lofoten, kan det innebære en prisforskjell på 250.000 kroner, sa Hanssen i møtet.

– Den dagen det ikke landes fisk i Bø, har vi ikke fiskbruk lenger. Da blir det vanskeligere å få levert fangst. Det må vi også tenke på, sa videre ordfører Sture Pedersen.

Det ble likevel ikke lagt noen føringer om leveringsplikt i Bø for de som låner fra kommunens næringsfond.

Opprettet 11.03.2019 07:57. Sist oppdatert 11.03.2019 07:59

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS