Kyst og Fjord

Støttfjord blir Øksnesværing

Ekspansivt Myre-rederi fornyer den eldste båten sin.

Båten har allerede fått nytt navn, og skal straks ut på makrellfiske. 

Foto: Øksnes Kystfiske
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 Ted Robin Endresen og Tom Grandes rederi Øksnes kystfiske har skiftet ut «Øksnesværing» fra 1966 med en langt nyere båt. «Støttfjord» ble bygget i 2003 og har vært drevet av de velkjente brødrene Bakken fra Meløy inntil de var klare til å kvitte seg med gammelbåten i forbindelse med bygging av nytt fartøy.

- Vi har lenge hatt en avtale med dem om at vi skulle overta gammelbåten når de var klare for det, sier Ted Robin Endresen.

 

Båten kjøpes uten kvoter, og skal fiske med samme kvotesettet som gamle «Øksnesværing». Endresen har imidlertid varslet at rederiet vil satse videre for å sikre seg ytterligere rettigheter, uten at det er gjort noen kvoteinnkjøp i denne omgang.

Han er i så måte fornøyd med at valget sikret en fortsatt stø kurs rundt den fiskeripolitikken som til nå har vært ført.

- Den største risikoen vår er alltid politisk, og nå føler vi mer ro rundt det vi gjør. Problemet er når folk går ut i en valgkamp og sier at de vil reversere alt som er gjort. Dermed steig kvoteprisene over natta. Men nå kommer prisene til å stabilisere seg, og vi kan puste ut og gjøre våre disposisjoner i forutsigbare rammer.

 

I tillegg til «Øksnesværing» driver Øksnes Kystfiske de store kystbåtene «Leander» og «Kamilla G». 

Opprettet 13.09.2017 10:05. Sist oppdatert 13.09.2017 11:31

Kommenter via Facebook

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS