Kyst og Fjord

Støttfjord blir Øksnesværing

Ekspansivt Myre-rederi fornyer den eldste båten sin.

Båten har allerede fått nytt navn, og skal straks ut på makrellfiske. 

Foto: Øksnes Kystfiske
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 Ted Robin Endresen og Tom Grandes rederi Øksnes kystfiske har skiftet ut «Øksnesværing» fra 1966 med en langt nyere båt. «Støttfjord» ble bygget i 2003 og har vært drevet av de velkjente brødrene Bakken fra Meløy inntil de var klare til å kvitte seg med gammelbåten i forbindelse med bygging av nytt fartøy.

- Vi har lenge hatt en avtale med dem om at vi skulle overta gammelbåten når de var klare for det, sier Ted Robin Endresen.

 

Båten kjøpes uten kvoter, og skal fiske med samme kvotesettet som gamle «Øksnesværing». Endresen har imidlertid varslet at rederiet vil satse videre for å sikre seg ytterligere rettigheter, uten at det er gjort noen kvoteinnkjøp i denne omgang.

Han er i så måte fornøyd med at valget sikret en fortsatt stø kurs rundt den fiskeripolitikken som til nå har vært ført.

- Den største risikoen vår er alltid politisk, og nå føler vi mer ro rundt det vi gjør. Problemet er når folk går ut i en valgkamp og sier at de vil reversere alt som er gjort. Dermed steig kvoteprisene over natta. Men nå kommer prisene til å stabilisere seg, og vi kan puste ut og gjøre våre disposisjoner i forutsigbare rammer.

 

I tillegg til «Øksnesværing» driver Øksnes Kystfiske de store kystbåtene «Leander» og «Kamilla G». 

Opprettet 13.09.2017 10:05. Sist oppdatert 13.09.2017 11:31

Kommenter via Facebook

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

Fortsatt snurrevad-forbud Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står ved lag.

Gir føringstilskudd for slog Innenfor en ramme på en halv million kroner, kan Norges Råfisklag nå gi tilskudd for frakt av slog til produksjon.

Var på vei til Danmark Fisketraileren som søndag tok fyr på toppen av Kåringen nær Lødingen, var på vei til Danmark.

Rolig i kolmulefisket Med hovedflåten i loddemodus, har det kun vært noen få båter i aktivitet på kolmula.

Knalluke på lodda En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS