×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Stopp i seinotfisket

Fiskeridirektøren med melding.

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene i fisket etter sei med not nord for 62°N med virkning fra og med mandag 24. september.

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter.

På forsiden nå