Kyst og Fjord

Stor interesse for oljevernstilling

41 har søkt jobben som direktør for det nyopprettede oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen.

Oljevern- og miljøsenteret er ventet å spille en viktig rolle. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 I tillegg til de 28 navnene Samferdselsdepartementet har offentliggjort, har 8 av søkerne trukket seg undervegs, i tillegg til at fem har vegret seg for å få sine navn offentliggjort. Men de følgende har ikke hatt noe imot å bekjentgjøre at de søker jobben:

 

Anniken Alsos (41), daglig leder fra Ågotnes

Tor Arvid Arntzen (53), maskinsjef fra Laupstad

Christian Beehrens (61), prosjektleder fra Røyken

Lars Einar Bruvoll (62) fra Oslo

Gard Eide Larsen (39), enhetsleder/resultatleder fra Kabelvåg

Grete Ellingsen (41), advokat og tidligere statssekretær fra Sortland

Rolf Arthur Ellingsen (60), arbeidssøker fra Myre

Tor Harald Eriksen (63) regionsjef Midt Nord fra Trondheim

Ann-Helen Ernstsen (46), havnesjef fra Stamsund

Jan-Are Gudbrandsen (54), faglærer/rådgiver fra Harstad

Thorbjørn Johan Gaarder (62), chief credit officer fra Oslo

Henrik Kristian Kjell Hauge (50), direktør/advokat fra Stavanger

Petter Hernæs (64), vice president/managing director fra Bergen

Evy Wenche Hesjedal (63), operasjonsrådgiver fra Dønna

Svein Arild Hildrum (60), business management consultant fra Oslo

Kjetil Kolsrud Jåsund (52), avdelingsdirektør fra Oslo

Morten Knutsen (53), direktør/leder fra Harstad

Sissel Anita Kobro (61), meddommer fra Stavanger

Ole M. Kolstad (37), rådgiver fra Bodø

Venera Mukashev (34) fra Oslo

Torgunn Rist (42), selvstendig næringsdrivende fra Ballstad

Stein Halvar Støver (54), business development manager fra Tromsø

Rune Vigdal (58) fra Oslo

Gaute Håkon Holand Wahl (43), seniorrådgiver fra Kabelvåg

Alexandra Walz (35), Marketing & PR fra Regensburg

Prodromos Zachariadis (47), global manager fra Os

Opprettet 11.10.2017 08:12. Sist oppdatert 11.10.2017 08:12

Kommenter via Facebook

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS