Kyst og Fjord

Stor interesse for oljevernstilling

41 har søkt jobben som direktør for det nyopprettede oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen.

Oljevern- og miljøsenteret er ventet å spille en viktig rolle. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 I tillegg til de 28 navnene Samferdselsdepartementet har offentliggjort, har 8 av søkerne trukket seg undervegs, i tillegg til at fem har vegret seg for å få sine navn offentliggjort. Men de følgende har ikke hatt noe imot å bekjentgjøre at de søker jobben:

 

Anniken Alsos (41), daglig leder fra Ågotnes

Tor Arvid Arntzen (53), maskinsjef fra Laupstad

Christian Beehrens (61), prosjektleder fra Røyken

Lars Einar Bruvoll (62) fra Oslo

Gard Eide Larsen (39), enhetsleder/resultatleder fra Kabelvåg

Grete Ellingsen (41), advokat og tidligere statssekretær fra Sortland

Rolf Arthur Ellingsen (60), arbeidssøker fra Myre

Tor Harald Eriksen (63) regionsjef Midt Nord fra Trondheim

Ann-Helen Ernstsen (46), havnesjef fra Stamsund

Jan-Are Gudbrandsen (54), faglærer/rådgiver fra Harstad

Thorbjørn Johan Gaarder (62), chief credit officer fra Oslo

Henrik Kristian Kjell Hauge (50), direktør/advokat fra Stavanger

Petter Hernæs (64), vice president/managing director fra Bergen

Evy Wenche Hesjedal (63), operasjonsrådgiver fra Dønna

Svein Arild Hildrum (60), business management consultant fra Oslo

Kjetil Kolsrud Jåsund (52), avdelingsdirektør fra Oslo

Morten Knutsen (53), direktør/leder fra Harstad

Sissel Anita Kobro (61), meddommer fra Stavanger

Ole M. Kolstad (37), rådgiver fra Bodø

Venera Mukashev (34) fra Oslo

Torgunn Rist (42), selvstendig næringsdrivende fra Ballstad

Stein Halvar Støver (54), business development manager fra Tromsø

Rune Vigdal (58) fra Oslo

Gaute Håkon Holand Wahl (43), seniorrådgiver fra Kabelvåg

Alexandra Walz (35), Marketing & PR fra Regensburg

Prodromos Zachariadis (47), global manager fra Os

Opprettet 11.10.2017 08:12. Sist oppdatert 11.10.2017 08:12

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS