Kyst og Fjord

Stor interesse for oljevernstilling

41 har søkt jobben som direktør for det nyopprettede oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen.

Oljevern- og miljøsenteret er ventet å spille en viktig rolle. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 I tillegg til de 28 navnene Samferdselsdepartementet har offentliggjort, har 8 av søkerne trukket seg undervegs, i tillegg til at fem har vegret seg for å få sine navn offentliggjort. Men de følgende har ikke hatt noe imot å bekjentgjøre at de søker jobben:

 

Anniken Alsos (41), daglig leder fra Ågotnes

Tor Arvid Arntzen (53), maskinsjef fra Laupstad

Christian Beehrens (61), prosjektleder fra Røyken

Lars Einar Bruvoll (62) fra Oslo

Gard Eide Larsen (39), enhetsleder/resultatleder fra Kabelvåg

Grete Ellingsen (41), advokat og tidligere statssekretær fra Sortland

Rolf Arthur Ellingsen (60), arbeidssøker fra Myre

Tor Harald Eriksen (63) regionsjef Midt Nord fra Trondheim

Ann-Helen Ernstsen (46), havnesjef fra Stamsund

Jan-Are Gudbrandsen (54), faglærer/rådgiver fra Harstad

Thorbjørn Johan Gaarder (62), chief credit officer fra Oslo

Henrik Kristian Kjell Hauge (50), direktør/advokat fra Stavanger

Petter Hernæs (64), vice president/managing director fra Bergen

Evy Wenche Hesjedal (63), operasjonsrådgiver fra Dønna

Svein Arild Hildrum (60), business management consultant fra Oslo

Kjetil Kolsrud Jåsund (52), avdelingsdirektør fra Oslo

Morten Knutsen (53), direktør/leder fra Harstad

Sissel Anita Kobro (61), meddommer fra Stavanger

Ole M. Kolstad (37), rådgiver fra Bodø

Venera Mukashev (34) fra Oslo

Torgunn Rist (42), selvstendig næringsdrivende fra Ballstad

Stein Halvar Støver (54), business development manager fra Tromsø

Rune Vigdal (58) fra Oslo

Gaute Håkon Holand Wahl (43), seniorrådgiver fra Kabelvåg

Alexandra Walz (35), Marketing & PR fra Regensburg

Prodromos Zachariadis (47), global manager fra Os

Opprettet 11.10.2017 08:12. Sist oppdatert 11.10.2017 08:12

Kommenter via Facebook

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS