Kyst og Fjord

Stor interesse for oljevernstilling

41 har søkt jobben som direktør for det nyopprettede oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen.

Oljevern- og miljøsenteret er ventet å spille en viktig rolle. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 I tillegg til de 28 navnene Samferdselsdepartementet har offentliggjort, har 8 av søkerne trukket seg undervegs, i tillegg til at fem har vegret seg for å få sine navn offentliggjort. Men de følgende har ikke hatt noe imot å bekjentgjøre at de søker jobben:

 

Anniken Alsos (41), daglig leder fra Ågotnes

Tor Arvid Arntzen (53), maskinsjef fra Laupstad

Christian Beehrens (61), prosjektleder fra Røyken

Lars Einar Bruvoll (62) fra Oslo

Gard Eide Larsen (39), enhetsleder/resultatleder fra Kabelvåg

Grete Ellingsen (41), advokat og tidligere statssekretær fra Sortland

Rolf Arthur Ellingsen (60), arbeidssøker fra Myre

Tor Harald Eriksen (63) regionsjef Midt Nord fra Trondheim

Ann-Helen Ernstsen (46), havnesjef fra Stamsund

Jan-Are Gudbrandsen (54), faglærer/rådgiver fra Harstad

Thorbjørn Johan Gaarder (62), chief credit officer fra Oslo

Henrik Kristian Kjell Hauge (50), direktør/advokat fra Stavanger

Petter Hernæs (64), vice president/managing director fra Bergen

Evy Wenche Hesjedal (63), operasjonsrådgiver fra Dønna

Svein Arild Hildrum (60), business management consultant fra Oslo

Kjetil Kolsrud Jåsund (52), avdelingsdirektør fra Oslo

Morten Knutsen (53), direktør/leder fra Harstad

Sissel Anita Kobro (61), meddommer fra Stavanger

Ole M. Kolstad (37), rådgiver fra Bodø

Venera Mukashev (34) fra Oslo

Torgunn Rist (42), selvstendig næringsdrivende fra Ballstad

Stein Halvar Støver (54), business development manager fra Tromsø

Rune Vigdal (58) fra Oslo

Gaute Håkon Holand Wahl (43), seniorrådgiver fra Kabelvåg

Alexandra Walz (35), Marketing & PR fra Regensburg

Prodromos Zachariadis (47), global manager fra Os

Opprettet 11.10.2017 08:12. Sist oppdatert 11.10.2017 08:12

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS