Kyst og Fjord

Stor interesse for oljevernstilling

41 har søkt jobben som direktør for det nyopprettede oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen.

Oljevern- og miljøsenteret er ventet å spille en viktig rolle. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 I tillegg til de 28 navnene Samferdselsdepartementet har offentliggjort, har 8 av søkerne trukket seg undervegs, i tillegg til at fem har vegret seg for å få sine navn offentliggjort. Men de følgende har ikke hatt noe imot å bekjentgjøre at de søker jobben:

 

Anniken Alsos (41), daglig leder fra Ågotnes

Tor Arvid Arntzen (53), maskinsjef fra Laupstad

Christian Beehrens (61), prosjektleder fra Røyken

Lars Einar Bruvoll (62) fra Oslo

Gard Eide Larsen (39), enhetsleder/resultatleder fra Kabelvåg

Grete Ellingsen (41), advokat og tidligere statssekretær fra Sortland

Rolf Arthur Ellingsen (60), arbeidssøker fra Myre

Tor Harald Eriksen (63) regionsjef Midt Nord fra Trondheim

Ann-Helen Ernstsen (46), havnesjef fra Stamsund

Jan-Are Gudbrandsen (54), faglærer/rådgiver fra Harstad

Thorbjørn Johan Gaarder (62), chief credit officer fra Oslo

Henrik Kristian Kjell Hauge (50), direktør/advokat fra Stavanger

Petter Hernæs (64), vice president/managing director fra Bergen

Evy Wenche Hesjedal (63), operasjonsrådgiver fra Dønna

Svein Arild Hildrum (60), business management consultant fra Oslo

Kjetil Kolsrud Jåsund (52), avdelingsdirektør fra Oslo

Morten Knutsen (53), direktør/leder fra Harstad

Sissel Anita Kobro (61), meddommer fra Stavanger

Ole M. Kolstad (37), rådgiver fra Bodø

Venera Mukashev (34) fra Oslo

Torgunn Rist (42), selvstendig næringsdrivende fra Ballstad

Stein Halvar Støver (54), business development manager fra Tromsø

Rune Vigdal (58) fra Oslo

Gaute Håkon Holand Wahl (43), seniorrådgiver fra Kabelvåg

Alexandra Walz (35), Marketing & PR fra Regensburg

Prodromos Zachariadis (47), global manager fra Os

Opprettet 11.10.2017 08:12. Sist oppdatert 11.10.2017 08:12

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS