×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Stor kvalitetsgevinst

Nofima dokumenterer stor kvalitetsgevinst ved å la fisken roe ned i tank om bord før den slaktes.

Hysa er en av artene som har godt av å roe seg ned.  Foto: Nofima

Når fangsten er stor, og utfordringen er å få bløgga fisken fort nok, har resultater fra FHF prosjektet "Bedøvelse og bløgging av fisk ombord i fartøy" vist at levendelagring av fisken i tanker ombord gir gode resultater på kvaliteten på fisken, skriver FHF på sine sider.

Fangstskaderegistreringer gjennomført av Nofima over flere år viser at en stor andel levert fisk, opp mot 50 % på noen redskap, har blodrelaterte kvalitetsavvik. Disse kvalitetsavvikene settes ofte i forbindelse med store fangster og dårlig vær. Grunnen til at store fangster er utfordrende er at fisken får stor belastning i redskapet, og det er utfordrende å håndtere/bløgge store mengder fisk etter at fisken er tatt ombord i båten. Typisk vil den første fisken som bløgges være godt blodtømt, mens fisken som bløgges etter opptil flere timer inneholder mye blod i filéten.

I dette prosjektet ønsket forskerne å se på om det kunne finnes et balansepunkt mellom effektivitet (store fangster/hal) og god kvalitet (hvit muskel og god blodtømming). En løsning har vist seg å være å oppbevare fisken levende i tanker ombord i båten til fiskerne har tid til å bløgge fisken. 

På forsiden nå