Kyst og Fjord

Storinnsig rundt Nordkyn

Kjøllefjordfiskerne opplever store innsig av skrei. Nå går det så det suser.

Det er en smilende og godt fornøyd William Sagen på ‹‹Skjærgrunn som levere gode fangster med stor og fin fisk til Coast Kjøllefjord nå om dagen

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Av Inge Bjørn Hansen

I fjor på denne tiden opplevde de som drifter utenfor Kjøllefjord et lite eventyr av et fiske. Det blir ikke noe mindre i år. Det kan William Sagen og mannskapet på ‹‹Skjærgrunn›› skrive under på. 

Fredag morgen var ‹‹Skjærgrunn›› og leverte dagens første fangst til Coast Kjøllefjord.(tidligere Polar) Da vekta stoppet bikket den pene 6,9 tonn. Vel levert var det bare å få ombord nye garn for å ta med ut. På returen hentet de nye 3 tonn. Det kan man vel bra dag for en sjark på Finnmarkskysten.

–     Joda, det er kjempeartig det her. Vi startet opp 7.mars, og har allerede landet 45 av de tilmålte 87 tonnene vi skal ta her. Det var mye torsk i nærområdet her i fjormen det kan se ut som om det er minst like mye i år. Vi ser store mengder på loddet, og det er stor og fin fisk, forteller William Sagen.

 Sagen klager heller ikke på beløpet på 18,66 kroner de får pr. kilo. Han mener dette er kjempebra.

–     Jeg håper disse prisene kan holde seg. Det er bra for oss, og det er bra for de som tar mot på land. Vi gjør ikke mye med ennå høyere pris hvis det fører til at landanleggene ikke klarer å holde seg i drift. Slik det er nå er det akkurat passelig for alle parter, sier han videre.

Det er altså kortreist fisk som landes Kjøllefjord akkurat nå. William Sagen forteller at de er maks en times gang fra kaia.

–     Vi fisker nå utenfor Mannskarvik, eller på bakkekanten som vi kaller det. For oss er det veldig greit at det er såpass nært. Som i dag, da vi tar to turer ut for å hente fisk og sette nye garn, sier en svært godt fornøyd fiskeskipper fra Kjøllefjord. 

Opprettet 12.03.2019 12:57. Sist oppdatert 12.03.2019 13:01

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS