Kyst og Fjord

Stort engasjement etter drukning

Rino Mortensen håpet å samle inn 5000 kroner til Redningsselskapet, men har nå fått mer enn 400.000 kroner.

Øksnesfolket har drevet søk og startet pengeinnsamling etter ulykken fredag.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Øksnes-folket har igjen vist et glødende engasjement og samhold etter at en yrkesfisker druknet før helga. Ulykken har gått veldig inn på lokalsamfunnet.

Til nå har 1500 personer bidratt og det er altså samlet inn mer enn 400.000 kroner.

I tillegg har folk drevet leting og søk for å finne den omkomne fiskeren. Også her har mange øksnesværinger bidratt hver på sin måte.

- Jeg syntes at jeg var dristig som håpet på å få inn 5000 kroner, så slike beløp hadde jeg ikke drømt om, sier Mortensen som ikke har kunnet delta i søket etter den druknete fiskeren fordi han er på utenlandsferie.

Han startet innsamlingsaksjonen via sosiale medier på søndag. Drukningsulykken skjedde fredag morgen.

- Jeg tenkte at det er sikkert noe andre som gjør det. Så var det ikke som gjorde det og da bestemte jeg meg å starte innsamlingen selv, sier Mortensen til Kyst og Fjord.

- Hva forteller det om folket og lokalsamfunnet i Øksnes, når det har tatt slik av?

- Det sier vel noe om at vi står samlet når ting skjer. Det har vært trasig ikke å kunne være med i søk og leting, sier Mortensen videre.

- Har du vært i kontakt med Redningsselskapet?

- Nei, jeg har ikke det, men skal gjøre det så snart jeg har kommet hjem. Det er fint å kunne bidra til dem som kan lete. Jeg håper at en god del av de innsamlede pengene kan gå til de to redningsskøytene som er i Vesterålen og som har deltatt i letningen, sier Rino Mortensen.

Lokalt i Redningsselskapet er det glede og ydmykhet i forhold til at folk stiller slik opp.

– Det er jo veldig hyggelig å få ei slik melding at folk har slik giverglede. Det er et lys i denne vanskelige situasjonen som vi er i nå når vi leter etter en som er blitt borte, sier skipper Hallstein Nilsen på «RS Knut Hoem»  til Bladet Vesterålens nettsider.

Opprettet 18.06.2018 09:30. Sist oppdatert 18.06.2018 14:00

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS