Kyst og Fjord

Stort engasjement etter drukning

Rino Mortensen håpet å samle inn 5000 kroner til Redningsselskapet, men har nå fått mer enn 400.000 kroner.

Øksnesfolket har drevet søk og startet pengeinnsamling etter ulykken fredag.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Øksnes-folket har igjen vist et glødende engasjement og samhold etter at en yrkesfisker druknet før helga. Ulykken har gått veldig inn på lokalsamfunnet.

Til nå har 1500 personer bidratt og det er altså samlet inn mer enn 400.000 kroner.

I tillegg har folk drevet leting og søk for å finne den omkomne fiskeren. Også her har mange øksnesværinger bidratt hver på sin måte.

- Jeg syntes at jeg var dristig som håpet på å få inn 5000 kroner, så slike beløp hadde jeg ikke drømt om, sier Mortensen som ikke har kunnet delta i søket etter den druknete fiskeren fordi han er på utenlandsferie.

Han startet innsamlingsaksjonen via sosiale medier på søndag. Drukningsulykken skjedde fredag morgen.

- Jeg tenkte at det er sikkert noe andre som gjør det. Så var det ikke som gjorde det og da bestemte jeg meg å starte innsamlingen selv, sier Mortensen til Kyst og Fjord.

- Hva forteller det om folket og lokalsamfunnet i Øksnes, når det har tatt slik av?

- Det sier vel noe om at vi står samlet når ting skjer. Det har vært trasig ikke å kunne være med i søk og leting, sier Mortensen videre.

- Har du vært i kontakt med Redningsselskapet?

- Nei, jeg har ikke det, men skal gjøre det så snart jeg har kommet hjem. Det er fint å kunne bidra til dem som kan lete. Jeg håper at en god del av de innsamlede pengene kan gå til de to redningsskøytene som er i Vesterålen og som har deltatt i letningen, sier Rino Mortensen.

Lokalt i Redningsselskapet er det glede og ydmykhet i forhold til at folk stiller slik opp.

– Det er jo veldig hyggelig å få ei slik melding at folk har slik giverglede. Det er et lys i denne vanskelige situasjonen som vi er i nå når vi leter etter en som er blitt borte, sier skipper Hallstein Nilsen på «RS Knut Hoem»  til Bladet Vesterålens nettsider.

Opprettet 18.06.2018 09:30. Sist oppdatert 18.06.2018 14:00

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS