×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Stort engasjement for hummeren

Folk langs store deler av kysten har i forkant av årets hummersesong engasjert seg for å hjelpe forskerne med å kartlegge hummerbestanden.

Forsker Alf Ring Kleiven oppfordrer enda flere i lokalbefolkningen til å ta del i det store folkeforskningsprosjektet.  Foto: Alf Sverre Torgersen

Langs hele landet ønsker lokalbefolkningen å vite hvordan deres fredningsområder for hummer utvikler seg. Samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet, kommuner og lokalbefolkningen gjør at det samles inn data fra store områder langs kysten, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider. 

– Det er fantastisk at så mange folk er engasjert. Dette har blitt et ekte folkeforskningsprosjekt, sier forsker Alf Ring Kleiven i artikkelen.

Noen av områdene som er i full gang er Nesodden, Kragerø, Flekkefjord, Kvitsøy, Hidra og Austevoll.

 

Hummerfisket er kystkultur
Forskeren tror at en av grunnene til at prøvefisket for hummer har blitt såpass populært er at hummeren er sterkt forankret i norsk kystkultur.

– Vi opplever at lokalbefolkningen bryr seg om hummeren, påpeker Kleiven.

De positive effektene av fredningsområder for hummer har medført at Fiskeridirektoratet har oppfordret alle kommuner med sjølinje og hummerbestand til å opprette egne fredningsområder. I dag er det nærmere 40 områder fordelt over hele landet.

– Det kommer nye områder hvert år og initiativet tas lokalt i kommunene, fortsetter Kleiven.

Må følge en fast mal
De som deltar i prøvefisket må følge en fast mal fra Havforskningsinstituttet. Denne gir instrukser på hvordan undersøkelsene skal gjennomføres. De må fiske både innenfor og utenfor fredningsområdet, bruke en standardisert teine uten fluktåpning og notere observasjoner.

– Siden lokalbefolkningen samarbeider med oss er det viktig at de følger malen. De noterer ned hver teine, posisjon, dybde, fangst og hummerens kjønn og størrelse - før de selvsagt slipper hummeren ut igjen, forklarer Kleiven.

Prøvefisket er et sideprosjekt til fredingsarbeidet som Havforskningsinstituttet gjør for hummeren. Målet er å hjelpe lokale grupper til å holde oversikt over sine områder og inngå i et større materiale for å følge bestandsutviklingen på hummer langs norskekysten.

hummer 2

På Hidra har Hitterøy kystlag stilt opp mannsterke for å delta på prøvefisket i hummerreservatet. Fotograf: Alf Sverre Torgersen

På forsiden nå