×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Stort løft for sild og makrell

Det ble eksportert 10 800 tonn sild til en verdi av 151 millioner kroner i mai. Det er en reduksjon i volum på 6 prosent, mens verdien økte med 25 millioner kroner, eller 20 prosent.

De som fisker makrell smile bredt nå om dagen. Den har steget med nesten en tredel i eksportpris det siste året.

Det melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Hittil i år er det eksportert 134 000 tonn sild til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 5 prosent, mens verdien økte med 436 millioner kroner, eller 40 prosent. Polen, Hviterussland og Egypt var de viktigste markedene for sild i mai.

I mai ble det eksportert 12 800 tonn makrell til en verdi av 239 millioner kroner. Volumet økte med 23 prosent, mens verdien økte med 57 millioner kroner, eller 31 prosent.

Hittil i år er det eksportert 108 000 tonn makrell til en verdi av 1,9 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 50 prosent, mens verdien økte med 634 millioner kroner, eller 52 prosent. Sør-Korea, Japan og Kina var største mottakere av makrell i mai.

God etterspørsel i hele år

Mai er tradisjonelt sett lavsesong for eksport av sild og makrell. Eksporten av sild øker normalt noe igjen i juni, men den store økningen i eksporten kommer til høsten.

- Det har vært god etterspørsel etter sild og makrell i hele år. Vi har blant annet opplevd en økning i konsumet av sild i oljeprodukter i Polen og Tyskland. Målt i amerikanske dollar er gjennomsnittlig eksportpris på sild hittil i år 17 prosent høyere sammenlignet med samme periode i fjor, mens den er 34 prosent høyere målt i norske kroner. Når det gjelder makrellen, er gjennomsnittlig eksportpris hittil i år 9 prosent lavere sammenlignet med samme periode i fjor, mens den er 1 prosent høyere målt i norske kroner, sier sjefanalytiker Frank Isaksen i Norges sjømatråd.

På forsiden nå