Kyst og Fjord

- Stortinget kan endre nøkkelen

- Stortinget kan endre fordelingsnøkkelen mellom kyst og hav, kanskje hvert fjerde eller hvert åttende år, gjennom en permanent faglig gjennomgang og deomkratisk behandling. Det har Stortinget så langt ikke turt.

- Stortinget kan, men tør ikke, sa Gunnar Grytås.

Foto: Arkivfoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sa tidligere fiskerijournalist Gunnar Grytås, da han gjennomgikk historien og rammebetingelsene for norsk fiskeripolitikk i årene som Kystfiskarlaget har eksistert.

- Laget ble etablert i 1988, året før det tragiske fiskeriåret 1989, da totalkvote var oppfisket 18. april, og to år før kvotesystemet ble innført, der Norges Fiskarlag i praksis fikk ansvaret for å stake ut kursen, knapt uten innblanding fra politisk hold. Det viser hvor fort det kan gå i denne næringa, når det først tar løs, sa han.

- Trålstigen, som Fiskarlaget utarbeidet, har alltid vært lagt fram som et vedlegg til Stortingets ulike behandlinger om fordeling av ressursene, men aldri blitt underlagt en reell behandling. Det ville vært rimelig om Stortinget gjorde dette, etter de siste 20 års kaos om trålerne og leveringsplikten. Stortingspolitikerne har alle muligheter til å si fra at de ikke er fornøyd, og at de ønsker å endre på vitkige rammebetingelser.

- De kan flytte siktet opp, og litt til venstre. Stortinget kan, men tør ikke, sa han.

Grytås har vært journalist i Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet. I tillegg er han forfatter, og har blant annet vært med og skrevet Norges fiskeri- og kysthistorie (2015). Han var invitert til Kystfiskarlagets landsmøte for å innlede om temaet «Kystfiskeren og Kystfiskarlaget sin rolle i fremtidig fiskeripolitikk».

Opprettet 08.05.2018 15:06. Sist oppdatert 08.05.2018 15:10

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS