×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Svært usikkert

- Vi mener dagens kvoteanbefalinger for de pelagiske fiskeslagene er basert på urovekkende grad av usikkerhet. Kjell Ingebrigtsen stiller spørsmål ved om kartet stemmer med terrenget når det gjelder bestandsberegningene.

Kjell Ingebrigtsen mener usikkerheten i kvoteanbefalingene må tas kraftig ned.

Fiskarlagets leder mener det er positivt at det tilrås en økning i den viktige kvoten på nvg-sild, melder fiskarlaget.no.

- Vi håper rådet som gis på nvg viser en tendens som skal gi grunnlag og muligheter for større uttak de nærmeste årene. Vi håper at den kommende revisjonen av bestandsberegningen vil gi en ytterligere bekreftelse på dette.

Makrell og kolmule
- Når det gjelder kvoterådet på makrell så kan det beskrives med ett ord: Dramatisk, sier Ingebrigtsen. Dagens tilråding er alvorlig for mange fiskere og lokalsamfunn. Jeg har vanskelig for å tro at dette vil bli kvotenivået til neste år.

Kjell Ingebrigtsen mener den samme beskrivelsen av situasjonen også gjelder havforskernes anbefaling for kvoteuttak av kolmule. Makrell og kolmule er arter som har svært stor betydning for mange av våre medlemmers driftsmuligheter.

For usikkert
- Jeg vil si det så sterkt at kvoterådene for de pelagiske fiskeslagene synes å være basert på urovekkende grad av usikkerhet. Målet må være å rydde bort denne usikkerheten, sier Ingebrigtsen til Fiskarlagets nettsider.

På forsiden nå