Kyst og Fjord

Svømmer videre med satellittmerke

En makrellstørje på 235 centimeter ble merket og satt fri i god kondisjon. Nesten to uker senere tyder data fra senderen på at fisken er i live og at merkingen gikk etter planen.

Den merkede makrellstørja har en anslått vekt på rundt 250 kilo.

Foto: Robert Martinsen, Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Med suksessen ferskt i minnet har fiskerne nå en pause på grunn av den kraftige vinden som herjer på Vestlandet. Også på fiskedagen vurderte merkebåten å avbryte fisket. 

En hjelpende melding fra den kommersielle fiskebåten «Hillersøy» endret dette. Det var observert mye størje ti nautiske mil sør for stangfiskerne.

– Da måtte vi prøve å gå sør og fiske litt til, sier prosjektleder Keno Ferter. 

Det viste seg å være en god avgjørelse, for knappe to timer senere ble en ny makrellstørje merket utenfor Sotra.

– Ingen nyheter er gode nyheter

Makrellstørja var 235 centimeter lang og ble sikret ved båtripa etter 45 minutter.

Dette er den andre størja som blir merket med sender i løpet av prosjektet. 

– Vi merket denne størja for nesten to uker siden og har ikke hørt noe fra merket. I dette tilfelle er ingen nyheter veldig gode nyheter, forklarer Ferter.

Det er først når senderen flyter til overflata at den sender data til forskerne. Senderen i den første merkede makrellstørja slapp taket etter bare tre dager. Dette er den designet for å gjøre hvis størja dør.

Størja tatt på «spreaderbars»

Forskerne står for merkingen, og rundt 70 spesielt utvalgte stangfiskere står for fiskingen av verdens største tunfisk. Norges jeger- og fiskerforbund er samarbeidsorganisasjon i prosjektet som foregår Øygarden i Hordaland. Målet er å gi oss mer kunnskap om livet og vandringen til den enorme fisken.

Makrellstørje nummer to ble tatt på «spreaderbars», en stim av gummiakkar, fulgt av en naturlig, død makrell. Team 2 hadde kontakt med flere makrellstørjer den dagen.

Venter på at Helene gir seg

Forskningsprosjektet har nå fått dispensasjon til å bruke levende makrell i fisket, med en del begrensinger.

Levende agn gjør fangsteffektiviteten høyrere, slik at fiskerne kan konsentrere seg på et mindre område. Det gjør at båtene er nærmere hverandre og at merkebåten kan komme til raskt. Dermed blir fisken merket og sluppet fri etter så kort tid som mulig.

Restene av den tropiske stormen Helene herjer på Vestlandet, og fiskerne har pause på ubestemt tid.

– Vi vurderer værsituasjonen fortløpende. Prosjektet varer ut september så vi håper på flere fiskedager, sier Keno Ferter.

Opprettet 21.09.2018 12:43. Sist oppdatert 21.09.2018 12:43

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS