×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Synliggjør ringvirkningene

Stadyards 40 ansatte på Raudeberg gir mer enn 200 arbeidsplasser i andre bedrifter. Rederiet «Fiskebas» i Florø handlet i 2019 for 8,4 millioner utenom skatter og avgifter hos 36 selskaper i kommunen. Selstad i Måløy bidro med 115,1 millioner i skatter og avgifter i 2018, tilsvarende 24 lærerårsverk, 32 i politiet, 25 hjertetransplantasjoner og 7 kommunale krisesentre.

Btxt 3590:Rundt 30 deltakere var samlet på Florø for å lære om ringvirkninger fra fiskerinæringa. Her er en del av deltakerne og innlederne samlet på kaia. Foto: Jan-Erik Indrestrand

Dette er bare noen av ringvirkningene fra fiskerinæringa i Sogn og Fjordane, synliggjort på et ringvirkningsseminar i Florø på onsdag. Nå skal tilsvarende ringvirkninger synliggjøres også i andre lokalsamfunn på kysten.

Må mer frampå
Tall fra SINTEF viser at hver fisker bidrar til 2,1 nye arbeidsplasser i verdikjeden. Totalt er det drøyt 11 000 fiskere i Norge og om lag 30 000 sysselsatt i fiskerinæringen. Tar vi med havbrukssektoren er det nå mellom 66 000 og 70 000 sysselsatt i eller knytta til sjømatnæringa.

- Norges Fiskarlag har innsett at vi må være mer frampå og vise frem næringen vår. Vi har derfor satt oss som mål å holde seminarer rundt om i landet der vi retter oss mot forvaltningen og politikerne og får synliggjort enda bedre hvem vi er, hvordan vi fungerer og hva vi bidrar med i lokalsamfunnet, sier Henriette Skaar, daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag. I et tredelt program fikk både organisasjonene, aktive fiskere og redere samt bedrifter i leverandørleddet presentert seg overfor lokale politikere.

- Vi fikk vist frem fiskerinæringas betydning på kysten, og fikk svært god respons fra de rundt 30 i salen, sier hun.

- En gavepakke
- Midt i blinken for meg, en matnyttig gavepakke, oppsummerte varaordfører Siri Sandvik i nye Stad kommune. Sandvik, som tilhørte gamle Eid kommune, er i den nye kommunen plutselig blitt politiker i en stor kyst- og fiskerikommune.

- Det aller meste er nytt for min del, selv om vi har noe sjømatrelatert i min gamle kommune, påpeker hun.

Ringvirkningsseminaret i Florø ble arrangert i et samarbeid mellom Norges Fiskarlag og Norsk Villfisk som er overbygning for de fem fiskesalgslagene i landet.

På forsiden nå