Kyst og Fjord

- Ta sikkerheten på alvor

Hvordan jobber du om bord? Hva gjør du hvis uhellet er ute? Vi har fått mannskapet fra redningsskøyta «Peter Henry von Koss» med på en inspeksjon om bord i sjarkflåten. 

Skipsfører Jan Ohrberg( med hjelm) og overstyrmann Simon Selvaag på RSS Peter Henry von Koss sammen med skipper Øyvind Berg.

Foto: Inge Bjørn Hansen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Av Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Føler du deg som fisker trygg på din arbeidsplass om bord? Tar du de sikkerhetsforanstaltninger som skal til for at du skal komme hjem like hel som da du dro på havet? Og, om noe skulle skje, er båten da utrustet slik at du på best mulig måte kan berge deg selv, og også gjøre eventuelle letemannskapers jobb så enkel som mulig når de er ute og søker?

Øyvind Berg forklarer skipsfører Jan Ohrberg og overstyrmann Simon Selvaag på RSS Peter Henry von Koss hvordan setting av line foregår

Øyvind Berg forklarer skipsfører Jan Ohrberg og overstyrmann Simon Selvaag på RSS Peter Henry von Koss hvordan setting av line foregår

I disse små setningene som står over ligger det mer enn landkrabber aner. Det er dessverre også mange av dem som i dag drifter på sjøen som ikke alltid tenker sikkerhet, men handler ut fra at det alltid har gått godt, og at de kan sine saker. En artikkel som dette kan nok få enkelte av veteranene til å vri seg, men en samtale med mannskap fra en redningsskøyte beviser at det trengs en påminnelse av og til, ikke minst til de unge og de aller eldste sjøulkene.  

Todelt
Vi tok med oss mannskaper fra redningsskøyta  Peter Henry von Koss om bord i en sjark i Mehamn. Sammen tok vi runden rundt i båten. Formålet var ikke å kontrollere sjarken, men vise hva som gjør en trygg arbeidsplass når arbeidet foregår ute i rom sjø. Utgangspunktet var todelt: Forebyggende sikkerhetsarbeid og hva som bør være om bord og hvordan det brukes hvis ulykka først er ute. Det vare skipsfører Jan Ohrberg og overstyrmann Simon Selvaag som representerte redningsskøyta.

På dekk
Det første vi tok for oss var hvordan dekket var lagt opp i forhold til det arbeidet som skal gjøres der. Plassering av de forskjellige arbeidsstasjonene opp mot sikkerhet for skader kombinert med effektivt arbeide. Skipper Øyvind Berg demonstrerte også for de to fra redningsskøyta hvordan arbeidet blir utført, og hvilke tiltak som er gjort for å unngå skader på mannskap og også hva som er gjort for å kunne handle raskt hvis noe skjer. 

Jan Ohrberg mente at akkurat denne detaljen med en ekstra dør frem mot fordekket og baugen var bra.

Jan Ohrberg mente at akkurat denne detaljen med en ekstra dør frem mot fordekket og baugen var bra.

Med en som kan sine saker som foredragsholder fikk de to et skikkelig innblikk noe de nok bare har observert på avstand under redningsoperasjoner. Berg viste dem linesetterne og også spillet hvor fisken dras inn. Pluss da renna fra spillet, via bløggekaret og ned i rommet. Han demonstrerte også hvilken teknikk som blir brukt på de forskjellige plassene. Temaet på dekk er hvordan forebygge skader, hvordan handle hvis noe skjer, og ikke minst hvordan behandle eventuelle skader raskt.

– Som dere ser har vi plasser kniver ved hver stasjon. Det er i tilfelle man skulle være uheldig å bli hektet i en krok når lina settes eller drages. Da er det bare å ta tak i kniven og kutte lina så raskt som det går an, forteller Berg de to fra redningsskøyta.  

Han loser dem vider på det ikke så alt for store, men likevel logisk lagt opp dekket. De tar en titt ned i rommet, og det blir demonstrert hvordan romluka skal håndtertes i rom sjø når det kanskje ikke er bølgefritt.

I rorhuset er det ikke mye å kikke på. Her er det som skal til av elektronisk utsyr for å finne frem og lete fisk. Også sikkerhetsutstyret er på plass. En AiS søk og redd transponder av siste modell er strategisk plassert slik at den bare er å raske med seg hvis man må forlate båten i en fart. 

Drakter
Overlevelsesdrakter er obligatorisk. Om bord hos Berg er siste skrik på den fronten kommet på plass. Her blir de to fra redningsskøyta ennå mer aktiv og interessert. Drakten er av neopren, og er laget for å kunne holde lenge på kroppsvarmen. I tillegg forklarer de hvor viktig det er for å få riktig stilling i vannet hvis man må hoppe av båten at det også brukes redningsvest utenpå drakten.

Her viser Simon Selvaag at men på en enkel måte kan teste om lyset på drakten virker.

Her viser Simon Selvaag at men på en enkel måte kan teste om lyset på drakten virker.

 

Overstyrmann Simon Selvaag på RSS Peter Henry von Koss så nok noen svakheter som han kommenterte med stor overbevisningsevne. I sitt arbeide på redningsskøyta har han opplevd at det er noe som går igjen når det kommer til skader om bord. Nemlig kuttskader.

– Det er slik at en båteier må spørre seg om hva han skal kjøpe først av plaster og hansker. Skikkelige kevlarhansker kan være med på å forhindre de fleste av de kuttskadene vi har sett. Selvfølgelig skal man også ha førstehjelpsutstyr om bord, men arbeidsklær og hansker som tåler en støyt bør være prioritet nummer én, sa han om den saken.

 

AIS på draktene

Hvis der er noe ansatte i Redningsselskapet ønsker seg så er det at sporingsinstallasjoner på draktene ble obligatorisk.

– Når fiskerne først er i vannet med draktene på er det i dag slik at da må vi under søk se etter lyspunkter på sjøen. Hvis det hadde vært AiS på draktene ville alle som ligger i vannet dukket opp på skjermen om bord hos oss som lysende punkter, og vi kunne lett navigere oss til ert plass. Jeg tror dette kan være på tur inn, og vi i Redningsselskapet skal være de første til å juble når det kommer, sier skipsfører  på RSS Peter Henry von Koss Jan Ohrberg.

Opprettet 09.11.2018 13:21. Sist oppdatert 09.11.2018 13:22

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS