Kyst og Fjord

Tåler ikke rom sjø

Det nye kystvakthelikopteret NH90 tåler ikke rom sjø. Så lenge helikopteret befinner seg om bord i en kystvaktbåt, tillater ikke den italienske flyfabrikken at fartøyet krenger mer enn noen få grader.

De nye NH90-helikoptrene må stå på land når Kystvakten skal til havs.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 – Det betyr enkelt og greit at vi ikke kan ta det med til havs, sier kystvaktsjef Sverre Engeness til Kyst og Fjord.

Detaljene rundt de nye begrensningene er hemmelige, men var tema på et møte i Forsvarsdepartementet i midten av desember. Etter det Kyst og Fjord erfarer, er det snakk om maksimum krengning på rundt 20 grader. De helikopterbærende Nordkapp-fartøyene har i ekstremt vær vært oppe i nærmere 50 graders krengning.

I en epost til Kyst og Fjord benekter Forsvarsdepartementet at det eksisterer viktige tekniske og operative begrensninger på helikoptertypen som man ikke så den gang da NH90-kontrakten ble signert i 2001.

Kyst og Fjord kan avsløre at dette er feil. De nye begrensingene oppstod i 2008, da norske myndigheter inngikk en avtale med helikopterfabrikken NHIndustries om å få en foreløpig versjon av helikoptertypen som følge av de store forsinkelsene, maskiner som ikke tilfredsstilte alle kontraktskravene til ytelse ved levering, men som senere skulle tilbake til fabrikken for full oppgradering. Samtlige maskinene som i dag er på norsk jord er av denne foreløpige typen.

Prosjektledelsen i Forsvaret har allerede i snart et år jobbet for å løse problemene. Prosjektkoordinator Knut Erik Oulie sier til Kyst og Fjord at «vi er ganske sikre på at dette er en midlertidig begrensning, som vil løse seg i løpet av første halvår 2017». Men han kan ikke garantere for resultatet eller tidspunktet. Oulie understreker at de nye begrensingene ikke representerer helikopterets tekniske begrensninger, men at dette er «midlertidige begrensninger i fartøybevegelse fremkommet av tallverdier som leverandøren og andre NH90 hovedbrukere har blitt enige om som utgangspunkt for initielle operative begrensninger på deres fartøytyper».

Begrensningene utgjør en ny hodepine for apparatet rundt det sterkt forsinkede helikopteret. Det er i disse dager fem år siden den første norske NH90-maskinen landet på norsk jord - åtte år senere enn planlagt - men ennå er ikke helikopteret kommet i operativ tjeneste. I mellomtida har forgjengeren Lynx for lengst gått av for aldersgrensen, og i praksis har Kystvakten vært uten helikopter siden desember 2014.

Opptreninga av mannskapene innaskjærs har gått sin gang og de nye helikoptrene skulle allerede være klare for sine første oppdrag langt til havs. Nå vet ingen når det kan skje.

Opprettet 12.01.2017 07:13. Sist oppdatert 12.01.2017 07:13

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS