Kyst og Fjord

Tap av tilskuddet vil ramme

70 prosent av råstoffet til bedriften kommer fra mottakstasjoner. Kutt i føringstilskuddet vil ramme hardt.

- Dette vil føre til nedleggelse av fiskemottak, sier Ragnvald Pettersen.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi har i dag en ansatt som daglig kjører med lastebil til mottakene på Gutvik, Måneset og Nordhorsfjord - og frakter fisken inn til Rørvik. Det er ikke et alternativ for fiskerne ved disse mottakene å gå til Rørvik og levere da avstanden blir for stor, sier daglig leder Ragnvald Pettersen i Rørvik Fisk til Namdalsavisa.

Livsviktig tilskudd

- Tilskuddet er livsviktig for oss. Rørvik Fisk kan bli hardt rammet om endringene i føringstilskuddet blir vedtatt.

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram sist uke, foreslo regjeringen å halvere føringstilskuddet. Det gis for frakt av fisk og skalldyr fra mottak og mottaksstasjoner til produksjonsanlegg.

- Hvis vi skulle miste dette livsviktige tilskuddet, vil det bli en mørk dag, sier Ragnvald Pettersen tilo avisa.

Den tradisjonsrike bedriften i Vikna har seks mottak i distriktet og mottar tilskudd for å hente fisk fra fem av dem til produksjonsanlegget i Rørvik.

Fiskere kan falle fra
- Kostnaden er høy selv om vi har føringstilskudd, så om tilskuddet reduseres vil vi ikke kunne fortsette å hente fisk fra disse mottakene. Dette vil føre til nedlagte fiskemottak, sier Pettersen, som også er bekymret for situasjonen fiskerne kan komme opp i. 
- Fiskerne vil ikke ha noen alternativ for å få levert fangsten, og jeg frykter at de fleste vil falle fra. Jeg får meg ikke til å tro at de kan gjennomføre dette - da vet de ikke hvor stor betydning det har, sier Pettersen. 

Opprettet 17.10.2018 07:44. Sist oppdatert 17.10.2018 07:44

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS