×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Taper opptil 5 kr/kg

Måten fisken håndteres om bord i båtene, har store økonomiske konsekvenser for fiskebrukene på land.

Dersom fiskebrukene får råstoff av topp kvalitet, betyr det mye for det videre salget. Foto: Øystein Ingilæ

Det viser en studie som Nofima har gjort på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Den høyeste kostnaden for foredlingsbedriftene er innkjøp av fisk. Men flere kvalitetsfeil på råstoffet blir ikke oppdaget før fisken fileteres. Dermed er det ofte produksjonsbedriften på land som taper på at fisken har dårlig kvalitet, selv om skadene oppstod når fisken ble fanget og håndtert på havet. Skader kan bety et tap på opptil fem kroner per kilo fisk som kjøpes inn.

- Våre beregninger viser at dersom fiskebrukene fikk råstoff av optimal kvalitet, ville det bety mye for økonomien. For et fiskebruk som kjøper inn 2.000 tonn fisk i året, vil kvalitetsforbedringen kunne utgjøre rundt 1 million kroner ekstra på bunnlinja, sier forskerne Øystein Hermansen og Kine Mari Karlsen i Nofima til nofima.no.

Skader påvirker produksjonen

Enkelte fiskeredskap og dårlig behandling om bord kan gi ulike skader på fisken, slik som rødfarge i kjøttet og spaltet fiskemuskel. Noen skader kan også oppstå som følge av dårlig håndtering på land. Slike kvalitetsfeil kan gi stort utslag på prisen, men er også avgjørende for hvilke produkter fisken kan brukes til, og hvor mye av den som kan utnyttes.

Forsøk med filetproduksjon av hyse og torsk viste at sjødød fisk gav størst utslag økonomisk, men også dårlig blodtapping, spalting og klemskader førte til store tap.

Kvalitet gir fleksibilitet

God kvalitet på råstoffet gjør at fiskebrukene kan produsere mer av det best betalte produktet. Har de sikker tilgang på kvalitetsfisk, får de anledning til å være mer fleksible i produksjonen, og det blir lettere å tilpasse seg etterspørselen i markedet.

For å få bedre kvalitet på fiskeråstoffet foreslår de to forskerne at en verdiøkning i filet- og saltfiskproduksjonen delvis deles med fiskerne som en bonus for god håndtering av råstoffet.

- Vi er glade for signalene fra næringa de siste dagene om innskjerping av rutinene. Kvalitetsfeil på fisk kan helt klart reduseres slik at fortjenesten øker. En delt fortjeneste gir både fiskerne og foredlingsbedriften en grunn til å satse på bedre kvalitet, sier forskerne til nofima.no.

På forsiden nå