Kyst og Fjord

Tar grep mot forsøpling

Norsk Sjømat tar nå grep og ønsker å gå foran i kampen mot plastforurensning av havet.

Sjømat Norges medlemmer vil bidra til å få ned forsøplingen av havet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sjømatnæringen vil bidra til å redusere plastforurensningen i havet, forbedre egen avfallshåndtering ytterligere og sørge for at eventuelle utslipp av mikroplast fra egen virksomhet reduseres. Sjømat Norge arbeider nå med tiltak på ulike områder.

I fjor kom en Sintef-rapport som viser at norske havbruksbedrifter både har rutiner for avfallshåndteringen, benytter returordningene for utstyr og i dag ikke er en kilde til omfattende marin forsøpling. Likevel er det en kjensgjerning at næringen bruker mye plast og genererer mye plastavfall hvert år. Det er fortsatt et forbedringspotensial på en rekke områder.

Sjømat Norge vil på vegne av næringen arbeide med flere tiltak for å redusere mengden plastavfall:

  • Bidra til ytterligere innsamling av avfall og håndtering av utrangert utstyr, inkludert taustumper og innfestingsmaterialer.
  • Bidra til mer gjenbruk og gjenvinning av spesielt plastmaterialer.
  • Bidra til økt kunnskap om forekomst og konsekvenser av nanoplast i havet.
  • Økt oppmerksomhet på hot-spots for utslipp av mikroplast og nanoplast for å redusere omfanget (for eksempel fra utfôringsutstyr i havbruk).
  • Bidra til at enda flere sjømatbedrifter deltar i strandrydding.

Sjømat Norge organiserer flertallet av bedrifter innen fiskeindustrien, havbruksnæringen, fôrproduksjon, samt rederier og teknologileverandører til sjømatnæringen. Organisasjonen har besluttet å arbeide for tiltak som bidrar til at næringen reduserer utslippene av plast og annet avfall.

Mange av Sjømat Norges medlemsbedrifter har allerede deltatt på strandryddeaksjoner. Bedriftene er representert langs kysten og mange har båter som kan bruke si det viktige arbeidet med å rydde strender. Vi ønsker å støtte opp om det viktige arbeidet som blant andre Hold Norge rent gjør på dette feltet, og styrker innsatsen for å få flere med på strandryddeaksjoner denne våren.

Å samle inn søppel som er havnet i havet er et kontinuerlig arbeid. Sjømat Norge er derfor svært positiv til at det er bredt flertall på Stortinget for å innføre gratis levering av marint avfall i norske havner. Erfaringene fra prøveprosjektet ”Fishing for Litter” viser at tiltakene nytter.

Opprettet 21.02.2018 07:22. Sist oppdatert 21.02.2018 07:22

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS