×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Tar opp kvotesaken i plenumsmøtet

Ubenyttede kvoter i sjøsamiske områder, blir tema under Sametingets plenumsmøte torsdag og fredag.

Ubenyttede kvoter i sjøsamiske kommuner, blir tema i Sametinget denne uka. Foto: Sametinget

Det har vakt store reaksjoner i det samisk-politiske miljøet da Kyst og Fjord sist fredag kunne fortelle at bare 200 av de 3000 tonnene øremerket sjøsamiske områder er fisket opp.

Ved refordeling av kvoter kan de resterende tonnene ende som kvote for trålere.

Norske Samers Riksforbund (NSR) har reagert sterkt på denne nyheten og ber om at det lages en egen handlingsplan for samiske kyst- og fjordstrøk.

- Gammel urett

- På grunn av sentrale myndigheters manglende vilje til å rette opp gammel urett, må Sametinget selv snarest igangsette særskilte tiltak som kan sikre og revitalisere den sjøsamiske kulturen. Med bakgrunn i tidligere vedtak i Sametinget ber NSR Sametingsrådet fremme en ny handlingsplan for strakstiltak for samiske kyst og fjordområder, samt senere en mer langsiktig handlingsplan, heter det fra NSRs sametingsgruppe.

Øremerket
Kvantumet ble øremerket fiskere i kystsamiske kommuner. Hver enkelt fartøy i åpen gruppe i disse områdene, fikk gjennom avtalen en ekstrakvote på seks tonn å fiske på - på toppen av eksisterende kvantum de hadde innenfor gruppen.

Fisk for 40 millioner
Resultatet er langt fra forventet. Over 90 prosent av kvantumet står fortsatt ufisket, det vil si torsk for nærmere 40 millioner kroner.

Nå er toget gått siden sesongen for denne gruppen er over på grunn av værforholdene. Det betyr at kvantumet etter all sannsynlighet blir tatt av havfiskeflåten senere i år.

På forsiden nå