×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Tar tid å komme seg

Tareskogen kommer tilbake etter taretråling, men det tar lang tid.

Tareskogen kommer tilbake etter taretråling.  Foto: Havforskningsinstituttet

 Havforskningsinstituttet har gjennom et femårig overvåkningsprogram på Helgeland undersøkt tareskogens evne til å reprodusere seg.

– Vi har god dokumentasjon på hvordan naturtilstanden var i dette området før forsøkstrålingen. Vi har så gjennomført grundige undersøkelser over flere år i etterkant av forsøkstrålingene, og har dermed gode data på hvordan taresamfunnene har utviklet og restituert seg sammenlignet med naturtilstanden før tråling. Det gjør at vi nå kan gi robuste, kunnskapsbaserte råd knyttet til en mulig fremtidig industriell tarehøsting i området, sier HI-forsker Henning Steen i en artikkel publisert på Havforskningsinstituttets hjemmesider

Forskerne har gjort jevnlige undersøkelser i perioden 2013-2018. Resultatene viser at selve tarevegetasjonen reetablerer seg i løpet av de fem første årene etter tråling. Kråkebollebeiting har vist seg å ikke hindre taren i å komme tilbake. 

– Tareforekomstene i Nordland har tidligere vært preget av mye kråkebollebeiting, men våre resultat i forsøksperioden tyder på at taretråling ikke har ført til økning i kråkebollebestandene, forteller Steen.

Det er heller ikke registrert negative effekter av taretrålingen på fisk og krabber i området, skriver HI. 

På forsiden nå