×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Tidenes beste halvår

Aldri før har Norge tjent mer på eksport av sjømat. 1,3 millioner tonn til en verdi av 51,2 milliarder kroner viser fasiten for første halvår. 

Første halvår av 2019 er tidenes beste, med et eksportresultat på over 51 milliarder kroner for norsk sjømat. Foto: Øystein Ingilæ

Det er en volumnedgang på 13 prosent, men gir likevel en verdivekst på sju prosent -  eller 3,1 milliarder kroner målt mot første halvår i fjor - fastslår tallene fra Norsk Sjømatråd.

- Norge har aldri før eksportert sjømat for så store verdier i et halvår. Norsk laks står for omtrent to tredjedeler av verdiveksten dette halvåret, og vi ser også en fin verdiøkning blant annet i skalldyreksporten.

Volumnedgangen sett opp mot samme periode i fjor skyldes i all hovedsak redusert eksport av kolmule og manglende loddekvote.

Det er jevnt over god etterspørsel etter norsk sjømat, og vi ser bedre markedsadgang til enkeltmarkeder. I tillegg har eksportverdien blitt påvirket av valutasituasjonen, hvor en svak norsk krone har gitt høyere priser på eksport av norsk sjømat til euro- og dollarmarkeder.

Summen av dette er et rekordsterkt halvår for norsk sjømateksport», sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Tallene for juni  viser at Norge har eksportert 163 000 tonn sjømat til en verdi av 7,9 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 19 prosent. Men verdien er på samme nivå som i juni 2018.

eksporttall samlet

Eksportutviklingen for første halvår i 2019. (Grafikk: Norsk Sjømatråd)

På forsiden nå