×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Til sak mot arbeidsgiver

Elleve arbeidere fra Litauen og Latvia går nå til sak mot bedriften Johan B. Larsen i Skarsvåg.

Arbeiderne mener at de ikke har fått utbetalt lønn som norske kolleger. Foto: Johan B. Larsen AS

De hevder gjennom sin advokat Lina Smorr at de ikke har fått rettmessig utbetalt lønn for overtid.

De ble permittert i april i år og de fleste av dem måtte også flytte ut av boligene de leide på stedet, melder ifinnmark.no (bak betalingsmur).

Arbeiderne fra de to baltiske statene krever nå erstatning for urettmessig avskjed, urettmessig oppsigelse av husleieforhold og de krever overtidskompensasjon.

Kompensasjonen for overtid er på rundt 900.000 kroner, ifølge nettstedet.

De har nå stevnet bedriften for retten. Bakgrunnen er at de i midten av april ble klar over at de hadde andre lønnsbetingelser enn de norske. Deretter sa de at de ikke ville jobbe mer før de fikk overtidsbetalt.

«Arbeidstakerne hadde dessuten langt overskredet grensene for hvor mye overtid de kan jobbe, jf. Arbeidsmiljøen § 10–6 (4), da de gjennomgående hadde jobbet 12–16 timer per døgn, noen enda mer.», står det i stevningen.

De litauiske og latviske arbeiderne dro ikke på arbeid fordi de hadde fått beskjed om at fiskebruket var stengt. De ble deretter forelagt noen avtaler som skal kun ha vært skrevet på norsk, ifølge stevningen.

Daglig leder for Johan B Larsen Fisk AS, Arne Johan Larsen, ønsker ikke å kommentere saken og henviser avisa Finnmarksposten til selskapets advokat, Trond Svinø.

Advokat Svinø har fått hele saken til gjennomlesning og har følgende kommentar:

– Vi tar til etterretning at advokat Smorr finner det formålstjenlig å forhåndsprosedere saken i media. Arbeidsgiver er naturligvis ikke enig i de alvorlige påstander som fremsettes i saken, men vil avvente å prosedere saken til den kommer opp for domstolen, skriver han i en e-post til Finnmarksposten.

På forsiden nå