Kyst og Fjord

Til sak mot arbeidsgiver

Elleve arbeidere fra Litauen og Latvia går nå til sak mot bedriften Johan B. Larsen i Skarsvåg.

Arbeiderne mener at de ikke har fått utbetalt lønn som norske kolleger.

Foto: Johan B. Larsen AS
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De hevder gjennom sin advokat Lina Smorr at de ikke har fått rettmessig utbetalt lønn for overtid.

De ble permittert i april i år og de fleste av dem måtte også flytte ut av boligene de leide på stedet, melder ifinnmark.no (bak betalingsmur).

Arbeiderne fra de to baltiske statene krever nå erstatning for urettmessig avskjed, urettmessig oppsigelse av husleieforhold og de krever overtidskompensasjon.

Kompensasjonen for overtid er på rundt 900.000 kroner, ifølge nettstedet.

De har nå stevnet bedriften for retten. Bakgrunnen er at de i midten av april ble klar over at de hadde andre lønnsbetingelser enn de norske. Deretter sa de at de ikke ville jobbe mer før de fikk overtidsbetalt.

«Arbeidstakerne hadde dessuten langt overskredet grensene for hvor mye overtid de kan jobbe, jf. Arbeidsmiljøen § 10–6 (4), da de gjennomgående hadde jobbet 12–16 timer per døgn, noen enda mer.», står det i stevningen.

De litauiske og latviske arbeiderne dro ikke på arbeid fordi de hadde fått beskjed om at fiskebruket var stengt. De ble deretter forelagt noen avtaler som skal kun ha vært skrevet på norsk, ifølge stevningen.

Daglig leder for Johan B Larsen Fisk AS, Arne Johan Larsen, ønsker ikke å kommentere saken og henviser avisa Finnmarksposten til selskapets advokat, Trond Svinø.

Advokat Svinø har fått hele saken til gjennomlesning og har følgende kommentar:

– Vi tar til etterretning at advokat Smorr finner det formålstjenlig å forhåndsprosedere saken i media. Arbeidsgiver er naturligvis ikke enig i de alvorlige påstander som fremsettes i saken, men vil avvente å prosedere saken til den kommer opp for domstolen, skriver han i en e-post til Finnmarksposten.

Opprettet 20.09.2018 11:35. Sist oppdatert 20.09.2018 11:35

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS