×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Tilrår ikke loddekvote

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) mener det ikke bør åpnes for loddefiske i Barentshavet til neste år. Havforsker Bjarte Bogstad understreker at det ikke er snakk om kollaps i bestanden denne gangen.

ICES tilrår ikke loddefiske i Barentshavet til neste år. Foto: Scanfishphoto

Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Den norsk-russiske fiskerikommisjonen har vedtatt en regel for hvordan loddebestanden skal forvaltes, og undersøkningene våre viser at det ikke bør fiskes lodde til neste år. Russland og Norge har som mål at lodda først og fremst skal fylle ei viktig rolle i økosystemet i Barentshavet – å være mat for andre. Dersom vi finner ut at det blir et overskudd av lodde etter at torsken og andre viktige arter har tatt sitt, kan det åpnes for fiske, forteller Bogstad.

Ikke kollaps

Under økosystemtoktet om høsten måler forskerne det som kalles «den modne bestanden», det vil si den voksne delen av loddebestanden. Den danner grunnlaget for det som skal bli gytebestand neste vår. Da må forskerne beregne hvor mye torsken og andre arter forsyner seg av lodda i løpet av vinteren. Under toktet i høst målte forskerne denne modne bestanden til å være på litt over en million tonn. Den nedre grensa for gytebestanden er på 200 000 tonn, og prognosen viser at det er stor sjanse for at gytebestanden kommer under dette – selv uten fiske. Gytebestanden består stort sett av tre og fire år gammel lodde.

– Loddebestanden er liten i år, men det er ikke snakk om at den har kollapset. Vi har opplevd fire kollapser tidligere, midt på 80-talet, midt på 90-talet, en rundt 2005 og en kortvarig for to-tre år siden. Denne gangen ligger vi tett under grensa for å tilrå kvote, men ICES har altså funnet ut at det likevel ikke bør fiskes lodde i Barentshavet til neste år.

God dekning

Data fra økosystemtoktet i Barentshavet gir forskerne den viktigste informasjonen om loddebestanden. ICES skriver at det har vært god dekning «der en venter å finne modende lodde».

– Det har vært tekniske problem med det russiske forskingsfartøyet «Vilnius». Dermed har de ikke dekt alt de skulle under økosystemtoktet, men det stemmer at det tradisjonelle området for voksen lodde er godt dekt. Riktignok har dekningen vært dårlig i den sørøstlige delen av Barentshavet der en noen år finner en del ettåringer, men det virker ikke inn på lodderådet, sier Bogstad.

På forsiden nå