×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Tiltaksplan for Senja-veger til våren

Samferdselsdepartementet erkjenner at vegstandarden på Senja ikke matcher fiskerinæringas ambisjoner for vekst.

Vegstandarden på Senja oppleves som hinder for vekst.  Foto: Erik Jenssen

Etter flere politikerbefaringer på Senja, der behovet for utbedring av vegstandarden har vært i fokus kommer nå meldingen om at regjeringen vil legge frem en tiltaksplan.

- Vegnettet på Senja har store utfordringer og behov for utbedringer. Det er behov for skredsikring og flere strekninger har svært trange og uoversiktlige partier. Fokk og drivsnø fører ofte til at vegene må stenges om vinteren. Samtidig blir mye av sjømaten fra Troms og Finnmark frakta på de smale vegene på yttersida av Senja. Vi må derfor legge til rette for at vegene er i best mulig stand for de som bruker dem, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Det meste av vegnettet på Senja er fylkeskommunalt og dermed fylkets ansvar. Statens vegvesen Region nord har satt i gang et arbeid sammen med blant annet fylkeskommunen og næringslivet for å se på mulige tiltak som kan bedre standarden på vegnettet. I samarbeidet inngår også næringslivet.

- Prosjektet skal skaffe oversikt over de vanskelige tunellene og strekningene. Gjennom god kartlegging, vil de kunne vurdere hvilke forbedringstiltak som kan være aktuelle. Slikt lokalt samarbeid er med på å gjøre vegene i Norge sikrere og bedre, uten at det nødvendigvis koster så mye, sier Dale.

Prosjektet vil vurdere tiltak som bruk av intelligente trafikksystem (ITS), mindre ombygginger av vegen og større utbedringer av flaskehalser eller endringer i drift og vedlikehold.

Det er gjennomført møte mellom de ulike aktørene, og et forprosjekt blei starta opp i september. Målet er å legge fram en detaljert tiltaksplan våren 2019, skriver Samferdselsdepartementet.

På forsiden nå