×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

To nye fiskerihavneprosjekter

Planlegging og igangsetting av fiskerihavneprosjekter lider for regionreformen. Det blir bare et nytt fiskerihavnprosjekt i nord i 2019.

Breivikbotn i Hasvik får bedre havn i 2019.

Som en del av regionreformen overføres ansvaret for fiskerihavnene til de nye fylkesregionene i 2020. For å sikre kontinuitet i planleggingen av fiskerihavneprosjekter er det foreslått å bevilge 10 millioner kroner til ferdigprosjektering av fylkeskommunale eller kommunale fiskerihavnetiltak som ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029. Midlene er rettet mot fylkeskommuner og kommuner, og kan tildeles etter søknad, skriver regjeringen på sine budsjettsider.

Under behandlingen av fjorårets budsjett ble det vedtatt at Samferdselsdepartementet kan inngå avtaler om forskuttering av fiskerihavne- og farledsprosjekter innenfor en ramme på 350 millioner kroner ut over gitt bevilgning. Ni av 20 fiskerihavn-relaterte prosjekter i Nasjonal transportplan 2018–2029 har søkt på ordningen.

Ifølge Kystverket er dette de konkrete prosjektene som blir utført innen havner og farleder i 2019:

Pågående prosjekter, fiskerihavner

Breivikbotn fiskerihavn, Hasvik kommune i Finnmark fylke. Prosjektet fikk oppstartsbevilgning i 2018, tiltaket omhandler utdyping og utvidelse av havna, samt etablering av molo. Beregnet totalkostnad på 36 mill. kroner. Sluttføring i 2019.

Gjerdsvika fiskerihavn, Sande kommune i Møre og Romsdal fylke. I prosjektet vil det bli foretatt utdypinger i havna samt etableringer av sjeteer til en samlet beregnet kostnad på 71 mill. kroner. Sluttføring i 2019.

Pågående prosjekter, farleder

Innseiling Bodø, Bodø kommune i Nordland fylke. Første del av prosjektet omhandlet utdyping inn langs kai og ble ferdigstilt i 2017. Siste del av prosjektet omhandler utdyping i innseilingen til havnen og er planlagt ferdigstilt i 2020. Prosjektet gir økt sikkerhet og fremkommelighet for fremtidig trafikk. Oppgraderingen er beregnet til totalt 175 mill. kroner.

Innseiling Grenland, Porsgrunn og Bamble kommuner i Telemark fylke. Utdypinger, omlegginger og ny-merking av farledene vil gi sikrere og mer effektiv bruk av farvannet. Viktig for terminalene i Brevik, Herøya og Rafnes. Beregnet kostnad på 79 mill. kroner. Sluttføring i 2020.

Innseiling Sandnessjøen, Alstadhaug kommune i Nordland fylke. Utdyping av innseilingen til havnen. Beregnet kostnad på 15 mill. kroner. Sluttføring i 2019.

Prosjekter som startes opp i 2019, farleder

Innseiling Vannavalen, Karlsøy kommune i Troms fylke. Utdyping av innseilingen til havnen. Beregnet kostnad på 22 mill. kroner. Gjennomføres i 2019.

Innseiling Ålesund indre havn, Ålesund kommune i Møre & Romsdal fylke. Utdyping av innseilingen til indre havn. Beregnet kostnad på 41 mill. kroner. Sluttføring i 2020.

På forsiden nå