Kyst og Fjord

To store lakserømminger

Det er meldt om to store lakserømminger, en i Trøndelag og en på Vestlandet.

Ny stor rømming i rødfisknæringa.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den ene rømmingen fant sted i Nærøy i Trøndelag, der 56.000 laks er på rømmen. Fiskeridirektoratet har pålagt utvidet gjenfangstfiske i forbindelse med rømmingen. Det sto ifølge Fiskeridirektoratet 180 000 laks på cirka to kg i merda. 
Marine Harvest har tatt opp nota, og opptellingen tirsdag viser at det har rømt 56 000 laks. Fiskeridirektoratet skal på inspeksjon onsdag.

Den andre rømmingen skjedde hos selskapet Bolaks AS på lokaliteten Oterstegdalen i Fusa. Her har et hittil ukjent antall fisk på mellom tre og seks kilo kommet seg ut over en periode som kan strekke seg tilbake til 29. januar, da det ble gjennomført avlusing ved anlegget. Laksen har kommet seg ut via en revne i nota, og Fiskeridirektoratet antar at denne har oppstått i forbindelse med dette arbeidet. 600 laks er så langt fanget i gjenfiske.

Det var en lokal fisker som oppdaget rømminga.

– Etter tips fra en yrkesfisker i nærheten som hadde fått laks i garnet ble anlegget undersøkt med undervannskamera sist onsdag. Da ble det avdekket en to ganger tre meter stor revne 30 meter nede i merda. Revna ble reparert av dykker, men vi vet ikke hvor lenge fisken kunne rømme før merda ble reparert. Trolig har skaden oppstått unnder arbeid med avlusing av fisk på anlegget mandag 29. januar, sier seksjonssjef Leni Marie Lisæter i Fiskeridirektoratet region Vest.

Opprettet 07.02.2018 07:14. Sist oppdatert 07.02.2018 07:24

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS