Kyst og Fjord

To store lakserømminger

Det er meldt om to store lakserømminger, en i Trøndelag og en på Vestlandet.

Ny stor rømming i rødfisknæringa.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den ene rømmingen fant sted i Nærøy i Trøndelag, der 56.000 laks er på rømmen. Fiskeridirektoratet har pålagt utvidet gjenfangstfiske i forbindelse med rømmingen. Det sto ifølge Fiskeridirektoratet 180 000 laks på cirka to kg i merda. 
Marine Harvest har tatt opp nota, og opptellingen tirsdag viser at det har rømt 56 000 laks. Fiskeridirektoratet skal på inspeksjon onsdag.

Den andre rømmingen skjedde hos selskapet Bolaks AS på lokaliteten Oterstegdalen i Fusa. Her har et hittil ukjent antall fisk på mellom tre og seks kilo kommet seg ut over en periode som kan strekke seg tilbake til 29. januar, da det ble gjennomført avlusing ved anlegget. Laksen har kommet seg ut via en revne i nota, og Fiskeridirektoratet antar at denne har oppstått i forbindelse med dette arbeidet. 600 laks er så langt fanget i gjenfiske.

Det var en lokal fisker som oppdaget rømminga.

– Etter tips fra en yrkesfisker i nærheten som hadde fått laks i garnet ble anlegget undersøkt med undervannskamera sist onsdag. Da ble det avdekket en to ganger tre meter stor revne 30 meter nede i merda. Revna ble reparert av dykker, men vi vet ikke hvor lenge fisken kunne rømme før merda ble reparert. Trolig har skaden oppstått unnder arbeid med avlusing av fisk på anlegget mandag 29. januar, sier seksjonssjef Leni Marie Lisæter i Fiskeridirektoratet region Vest.

Opprettet 07.02.2018 07:14. Sist oppdatert 07.02.2018 07:24

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS