Kyst og Fjord

Tømmer «Northguider» med plastdunker og småbåter

De 320 kubikkene med diesel skal hentes ut i plasttanker og fraktes over til KV «Svalbard» med småbåter.

Mannskapene fra Kystvakta har krevende forhold ombord på "Northguider"

Foto: Kystvakta/ Kystverket
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Arbeidet med å tømme den havarerte tråleren i Hinlopenstredet skal etter planen nå være i gang. KV «Svalbard» kommer ikke nært nok til at man pumpe ut dieselen på forsvarlig vis, så løsningen blir å hente ut dieselen om bord i «Northguider» ved hjelp av 1000 liters plasttanker som deretter fraktes over til KV «Svalbard» med småbåter, melder nettavisen Highnorthnews.com 

 

KV «Svalbard» har vært tilbake i Longyearbyen og tatt om bord plasttanker og egnede småbåter til frakten, og gikk tirsdag tilbake til havaristen. Planen var å starte lossingen natt til onsdag, ifølge avisa.

- KV "Svalbard" har plass til å ta imot omkring 600.000 liter, omkring dobbelt så mye som det sies at det er om bord i havaristen – der det er sagt å være 320.000 liter, forteller NK i Kystvakten, Steve Olsen, til High North News.

 

Han beskriver selve operasjonen med å fylle tankene og frakte dem over som enkel, men at det er en rekke forhold rundt operasjonen som kan komme til å skape problemer.

- Det er jo ikke noe vi øver på til daglig, men samtidig er våre mannskaper godt trent i å operere under ekstreme forhold, de er trent til å operere småbåter av denne typen, og vi er innstilt på å gjøre det vi kan. Vi innser at det kan bli en del improvisering, men det er vi gode på, sier han til Highnorthnews.com

 

Ifølge Arne Birkeland i rederiet som eier tråleren ligger «Northguider» på en sandbanke, uten fare for å synke. Det er 70- 80 meter ut til dypere vann, men Birkeland tør ikke si hvordan situasjonen vil bli dersom båten blir liggende inne i isen i vinter.

- Vi vet ikke hvor hardt isen kan ramme den, men tråleren står hardt nedpå, og det er gunstig, sier han. Det viktigste er å få tømt tråleren for de mange hundre tusen literne med marin diesel. Hvorvidt KV "Svalbard" også vil lykkes med å trekke tråleren av grunn, etter tømmingen av olje, er uvisst. Hvis de ikke lykkes med det kan tråleren i verste fall bli liggende i flere måneder før den kan fjernes, sier Birkeland til avisa.

Opprettet 09.01.2019 08:45. Sist oppdatert 09.01.2019 08:45

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS