Kyst og Fjord

Tømt for olje - uten utslipp

Samtlige dieseltanker om bord i den havarerte tråleren Northguder er nå tømt. - Det har vært gjort en kjempeinnsats fra redningsmannskapet, sier Rune Bergstrøm i Kystverket som beskriver operasjonen som svært vellykket.

- Det har vært gjort en kjempeinnsats fra redningsmannskapet, sier Rune Bergstrøm i Kystverket.

Foto: Kystvakta/Kystverket
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Nødlosseoperasjonen av den havarerte fisketråleren Northguider er fullført søndag.

Til sammen 332 kubikkmeter marin diesel er overført fra tråleren til KV Svalbard. Alle dieseltankene er nå tomme og miljøfaren knyttet til fartøyet er tatt ned til et minimum.

Sikres
Ifølge den siste statusrapporten jobbes det fortsatt med å fjerne ting som kan forurense (plast, elektronikk, vaskemidler, brannslukningsapparater og lignende.) Videre blir  paller, treverk og liknende blir lagt inn i fryserom for å forhindre at det kan drive rundt på sjøen.

Redningsmannskapet har gjennomført en helt unik tømmingsoperasjon.

Redningsmannskapet har gjennomført en helt unik tømmingsoperasjon.

- Det har vært gjort en kjempeinnsats fra KV Svalbard, reders personell, bergingsmannskaper, lokale mannskaper fra Kystverkets depotstyrke i Longyearbyen, båtførere fra Hurtigruten, personell fra Kystverket og Sysselmannen, sier Kystverkets senoirrådgiver Rune Bergstrøm. En vellykket nødlosseoperasjon under slike fohold har så vidt Bergstrøm kjenner til, aldri vært gjennomført tidligere. 

Kystverket vil framover følge opp reder når det gjelder å fjerne selve havaristen, som nå etter nødlossingen, utgjør en langt mindre miljøfare for det sårbare naturreservatet i Hinlopen.

Dramatisk redningsoperasjon
Havariet skjedde 28. desember. Northguider grunnstøtte ved Hinlopen på Nord-Østlandet ved Svalbard. 
Mannskapet på 14 ble plukket opp av Sysselsmannens to helikoptre i en krevende redningsoperasjon. Det var ned mot 20 minus og sterk vind i området ved havaristen. Tråleren som er hjemmehørende i Bergen hadde sterk slagside og har tatt inn vann. 

Alt av utstyr og løsøre som kan flyte ut, sikres.

Alt av utstyr og løsøre som kan flyte ut, sikres.

KV Svalbard startet bergingsaksjonen fredag 4. januar. Det ble raskt kartlagt at tråleren foreløpig ikke lot seg slepe ut. Man startet dermed forberedelsene med å tømme båten for olje. Det har skjedd ved hjelp av små båter som har gått i skytteltrafikk mellom havaristen og kystvaktskipet.

Opprettet 14.01.2019 13:36. Sist oppdatert 14.01.2019 13:55

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS