Kyst og Fjord

Toppuka så langt

Det ble levert fersk fisk for mer enn 400 millioner kroner fra norske båter sist uke. Totalt ble det omsatt fisk og skalldyr for godt over en halv milliard i Råfisklagets distrikt.

Det ble omsatt mer enn 20.000 tonn torsk sist uke.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder laget på sine nettsider.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 10 passerte 500 mill kroner med god margin, for andre gang i år, forrige gang var i uke 7. Foreløpige tall er 514,1 mill kroner, av det var 439,8 mill kroner etter landinger fra norske båter, fordelt med 405,3 mill kroner på fersklevert råstoff og 34,6 mill kroner på fryst.

74,2 mill kroner gjaldt landinger fra utenlandske båter med fryst fisk, i hovedsak 5.100 tonn torsk der verdien utgjorde 69,6 mill kroner. Det var landinger fra 12 russiske båter, 10 trålere og 2 autolinere, og én tråler registrert i Estland.

Omsetningen var litt opp fra uka før, som endte på 477,1 mill kroner, herav 373,0 mill kroner for norske båter (288,0 fersk/84,7 fryst).

Lavere enn i fjor

Men, sammenlignet med uke 10 i fjor, er årets tall langt lavere. For ett år siden kom ukeomsetninga opp i hele 636,3 mill kroner, som er en alle tiders toppuke i Råfisklagets historie målt i løpende kroner. Da kom 538,0 mill kroner etter landinger fra norske båter (472,9 fersk/65,1 fryst). Av det kom hele 430,7 mill kroner etter landing av 27.930 tonn fersk torsk, sistnevnte står også som alle tiders rekord. Til tross for dårligere omsetningstall sist uke sammenlignet med uke 10 i fjor, ligger vi fremdeles foran fjorårets omsetning pr uke 10. Vi nærmer oss 3,5 mrd kroner, som er nær 180 mill kroner foran totalen til samme tid i fjor.

Omsetningen av fryst råstoff sist uke var nede i 34,6 mill kroner. Av det kom halvparten etter landing av 830 tonn torsk, fordelt med 550 tonn fra 4 trålere, 190 tonn fra 4 autolinebåter og 90 tonn fra 2 snurrevadbåter.

20.000 tonn torsk

Videre var det 720 tonn fryst hyse til verdi 13,3 mill kroner, som var likt fordelt på autoline og trål. Landingene av fersk torsk nådde en foreløpig topp for året, med 21.660 tonn til verdi 374,3 mill kroner, opp fra nær 15.000 tonn uka før, men likevel langt lavere enn tidligere omtalte rekorduke i uke 10 i fjor.

Totalen i uke 10 i år var fordelt med 9.490 tonn levert i Lofoten, og deretter ganske jevnt mellom Vest-Finnmark, Troms og Vesterålen med henholdsvis 3.280, 3.650 og 3.460 tonn. Videre var 1.450 tonn fersk torsk levert i ØstFinnmark og 320 tonn i området Helgeland-Nordmøre.

Økning overalt

Det var fin økning i leveransene i Lofoten, Finnmark og Troms sammenlignet med uke 9, og mer moderat opp i Vesterålen og Helgeland-Nordmøre. Fordelingen av de 21.660 tonnene pr redskap var 10.800 tonn tatt på garn, 6.200 tonn på snurrevad, 2.740 tonn på juksa, 1.790 tonn på line/autoline og 120 tonn på trål. Garnkvantumet var fordelt med 6.140 tonn levert Lofoten, 1.700 tonn i Troms, 1.120 tonn i Vest-Finnmark, 990 tonn i Vesterålen, 550 tonn i Øst-Finnmark og 300 tonn i Helgeland-Nordmøre. Snurrevadtorsken var levert i følgende soner: 1.860 tonn i Vesterålen, 1.730 tonn i Lofoten, 1.380 tonn i Troms, 730 tonn i Vest-Finnmark og 500 tonn i Øst-Finnmark. På juksa var det størst kvantum levert i Vest-Finnmark med 1.220 tonn, deretter fulgte Lofoten med 660 tonn, Vesterålen med 420 tonn, Troms med 260 tonn, og Øst-Finnmark med 170 tonn. Linekvantumet var i hovedsak levert i Lofoten Side 2 av 11 med 960 tonn, og ellers jevnt fordelt mellom Øst-/Vest-Finnmark, Troms og Vesterålen med 180-220 tonn på hver. Som følge av rekorduka i uke 10 i fjor ligger vi nå 6.900 tonn bak totalen til samme tid i fjor.

95 prosent av omsetningen av ferskt råstoff fra kystflåten i uke 10 gjaldt torsk. Nr 2 på lista, seien ga en verdi på nær 10 mill kroner av et kvantum på 1.370 tonn, der 1.010 tonn var levert i Lofoten fordelt på snurrevad og garn, og dernest fulgte Nord-Trøndelag med 110 tonn garnsei. 830 tonn hyse var fordelt med 340 tonn levert Øst-Finnmark (line/autoline), og deretter fulgte Vesterålen med 220 tonn (170 tonn på snurrevad), Troms med 120 tonn og Lofoten med 100 tonn. Omsetningen av kongekrabbe ble ytterligere redusert, nå til vel 10 tonn, hvorav 8 tonn var lytefri hannkrabbe tatt i det regulerte fisket der 35 båter deltok med leveranser.

Opprettet 13.03.2018 07:17. Sist oppdatert 14.03.2018 15:22

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS