Kyst og Fjord

Toppuka så langt

Det ble levert fersk fisk for mer enn 400 millioner kroner fra norske båter sist uke. Totalt ble det omsatt fisk og skalldyr for godt over en halv milliard i Råfisklagets distrikt.

Det ble omsatt mer enn 20.000 tonn torsk sist uke.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder laget på sine nettsider.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 10 passerte 500 mill kroner med god margin, for andre gang i år, forrige gang var i uke 7. Foreløpige tall er 514,1 mill kroner, av det var 439,8 mill kroner etter landinger fra norske båter, fordelt med 405,3 mill kroner på fersklevert råstoff og 34,6 mill kroner på fryst.

74,2 mill kroner gjaldt landinger fra utenlandske båter med fryst fisk, i hovedsak 5.100 tonn torsk der verdien utgjorde 69,6 mill kroner. Det var landinger fra 12 russiske båter, 10 trålere og 2 autolinere, og én tråler registrert i Estland.

Omsetningen var litt opp fra uka før, som endte på 477,1 mill kroner, herav 373,0 mill kroner for norske båter (288,0 fersk/84,7 fryst).

Lavere enn i fjor

Men, sammenlignet med uke 10 i fjor, er årets tall langt lavere. For ett år siden kom ukeomsetninga opp i hele 636,3 mill kroner, som er en alle tiders toppuke i Råfisklagets historie målt i løpende kroner. Da kom 538,0 mill kroner etter landinger fra norske båter (472,9 fersk/65,1 fryst). Av det kom hele 430,7 mill kroner etter landing av 27.930 tonn fersk torsk, sistnevnte står også som alle tiders rekord. Til tross for dårligere omsetningstall sist uke sammenlignet med uke 10 i fjor, ligger vi fremdeles foran fjorårets omsetning pr uke 10. Vi nærmer oss 3,5 mrd kroner, som er nær 180 mill kroner foran totalen til samme tid i fjor.

Omsetningen av fryst råstoff sist uke var nede i 34,6 mill kroner. Av det kom halvparten etter landing av 830 tonn torsk, fordelt med 550 tonn fra 4 trålere, 190 tonn fra 4 autolinebåter og 90 tonn fra 2 snurrevadbåter.

20.000 tonn torsk

Videre var det 720 tonn fryst hyse til verdi 13,3 mill kroner, som var likt fordelt på autoline og trål. Landingene av fersk torsk nådde en foreløpig topp for året, med 21.660 tonn til verdi 374,3 mill kroner, opp fra nær 15.000 tonn uka før, men likevel langt lavere enn tidligere omtalte rekorduke i uke 10 i fjor.

Totalen i uke 10 i år var fordelt med 9.490 tonn levert i Lofoten, og deretter ganske jevnt mellom Vest-Finnmark, Troms og Vesterålen med henholdsvis 3.280, 3.650 og 3.460 tonn. Videre var 1.450 tonn fersk torsk levert i ØstFinnmark og 320 tonn i området Helgeland-Nordmøre.

Økning overalt

Det var fin økning i leveransene i Lofoten, Finnmark og Troms sammenlignet med uke 9, og mer moderat opp i Vesterålen og Helgeland-Nordmøre. Fordelingen av de 21.660 tonnene pr redskap var 10.800 tonn tatt på garn, 6.200 tonn på snurrevad, 2.740 tonn på juksa, 1.790 tonn på line/autoline og 120 tonn på trål. Garnkvantumet var fordelt med 6.140 tonn levert Lofoten, 1.700 tonn i Troms, 1.120 tonn i Vest-Finnmark, 990 tonn i Vesterålen, 550 tonn i Øst-Finnmark og 300 tonn i Helgeland-Nordmøre. Snurrevadtorsken var levert i følgende soner: 1.860 tonn i Vesterålen, 1.730 tonn i Lofoten, 1.380 tonn i Troms, 730 tonn i Vest-Finnmark og 500 tonn i Øst-Finnmark. På juksa var det størst kvantum levert i Vest-Finnmark med 1.220 tonn, deretter fulgte Lofoten med 660 tonn, Vesterålen med 420 tonn, Troms med 260 tonn, og Øst-Finnmark med 170 tonn. Linekvantumet var i hovedsak levert i Lofoten Side 2 av 11 med 960 tonn, og ellers jevnt fordelt mellom Øst-/Vest-Finnmark, Troms og Vesterålen med 180-220 tonn på hver. Som følge av rekorduka i uke 10 i fjor ligger vi nå 6.900 tonn bak totalen til samme tid i fjor.

95 prosent av omsetningen av ferskt råstoff fra kystflåten i uke 10 gjaldt torsk. Nr 2 på lista, seien ga en verdi på nær 10 mill kroner av et kvantum på 1.370 tonn, der 1.010 tonn var levert i Lofoten fordelt på snurrevad og garn, og dernest fulgte Nord-Trøndelag med 110 tonn garnsei. 830 tonn hyse var fordelt med 340 tonn levert Øst-Finnmark (line/autoline), og deretter fulgte Vesterålen med 220 tonn (170 tonn på snurrevad), Troms med 120 tonn og Lofoten med 100 tonn. Omsetningen av kongekrabbe ble ytterligere redusert, nå til vel 10 tonn, hvorav 8 tonn var lytefri hannkrabbe tatt i det regulerte fisket der 35 båter deltok med leveranser.

Opprettet 13.03.2018 07:17. Sist oppdatert 14.03.2018 15:22

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS