Kyst og Fjord

Torsk spiser kongekrabbe

Heretter bør det ikke herske noen tvil;  torsk spiser kongekrabbe! - Vi kan dokumentere det, sier Raimo Sørensen ved Aker Seafoods i Kjøllefjord.

mageinnhold

Torsken har begynt å beite på kongekrabben viser mageinnholdet. (foto: Raimo Sørensen)

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sløyegjenget i Kjøllefjord finner nemlig stadig mer krabberester i torskemagene. Dermed har torsken helt klart begynt å beite på krabben.

Må revurderes
- Jeg har registrert en del debatt angående kongekrabbe og skade den gjør på havfaunaen. Det blir hevdet at kongekrabben er et fremmed element som ikke hører hjemme på havbunnen og at den ikke har naturlige fiender av den grunn, sier Sørensen.

Denne oppfatningen mener han nå bør revurderes etter at de kan dokumentere at torsk beiter på krabbe.

- Tidligere er det dokumentert at både kveite og steinbit spiser kongekrabbe, men jeg har aldri hørt det blitt påstått at også torsken gjør dette, sier Sørensen.

Skallskifte
I forbindelse med at selskapet pakker torskemager og presser ut innholdet, har de sett flere tilfeller der magen inneholder både krabbeklør og buk/mage.

Sørensen framholder at det ser ut som torsken tar krabben i forbindelse med skallskiftet når den er mest sårbar. Det vil si den perioden skallet er veldig mykt samtidig som den har kjøttinnhold.

Raimo Sørensen har for  øvrig har oversendt bildematerialet til krabbeforsker Jan Sundet på havforskingsinstituttet.

Opprettet 12.03.2011 09:09. Sist oppdatert 12.03.2011 09:11

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS