×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Torsk uendret, hysa opp

Minsteprisen på torsk er uendret. Hyseprisene gjør til gjengjeld et jump til nesten 16 kroner kiloen.

Det blir ingen endringer i torskeprisene de kommende to ukene. Foto: Øystein Ingilæ

Samtidig innføres det dynamiske minstepriser på rogn av rognkjeks, som er satt til 47 kroner per liter.

For de viktigste fiskeslagene ser prisbildet slik ut fra og med kommende mandag:

- Hyse går opp 25 øre til 15,75 kr (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).
- Sei går opp 20 øre til 9,70 kr (for størrelse over 2,3 kg).
- Torsk uendret på 25,00 kr (for størrelse 2,5-6 kg).

Årsaken til oppgang i pris for sei og hyse er økning i prisen som betales til fisker.

Prisene for torsk, hyse, sei og rognkjeks gjelder til og med 7. april.

Her er alle priser:

Dynamisk minstepris torsk

 

11.03-24.03

25.03-07.04

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

26,00

26,00

Torsk 2,5-6,0 kg

25,00

25,00

Torsk 1,0-2,5 kg

23,75

23,75

Torsk under 1,0 kg

21,00

21,00

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

17,03

17,03

Torsk 3,7-9,0 kg

16,37

16,37

Torsk 1,5-3,7 kg

15,53

15,53

Torsk under 1,5 kg 

13,70

13,70

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

20,37

20,37

Levendetorsk minst 2 kg

22,37

22,37

Levendetorsk 1-2 kg

15,37

15,37

Levendetorsk under 1 kg

11,87

11,87

Dynamisk minstepris sei

 

11.03-24.03

25.03-07.04

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

9,50

9,70

Sei 1,2-2,3 kg

8,50

8,70

Sei under 1,2 kg

6,40

6,60

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

8,45

8,62

Sei 1,3-2,6 kg

7,56

7,73

Sei under 1,3 kg

5,69

5,87

     

Rund

   

Sei over 3,1 kg

6,74

6,89

Sei 1,6-3,1 kg

6,00

6,14

Sei under 1,6 kg*

4,24

4,39

Dynamisk minstepris hyse

 

11.03-24.03

25.03-07.04

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, snørefanget

15,50

15,75

Hyse over 0,8 kg

11,75

12,00

Hyse under 0,8 kg

8,50

8,75

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, snørefanget

12,62

12,82

Hyse over 0,98 kg

9,56

9,77

Hyse under 0,98 kg

6,92

7,12

     

Rund

   

Hyse over 1,1 kg, snørefanget

10,77

10,95

Hyse over 1,1 kg

8,09

8,27

Hyse 0,9-1,1 kg

5,77

5,95

Dynamisk minstepris kongekrabbe

 

11.02-10.03

11.03-07.04

Premium kongekrabbe størrelse:

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Hannkrabbe over 3,2 kg

164,00

165,00

Hannkrabbe 2,2-3,2 kg

159,00

160,00

Hannkrabbe 1,6-2,2 kg

114,00

115,00

På forsiden nå