Kyst og Fjord

Torskekvota 13 prosent ned

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er enige om en total torskekvote på 775.000 tonn for 2018.

Norske fiskere får 49.364 tonn mindre torsk å fiske til neste år.

 • Tekst:
 • Standard tekst
 • Standard tekst
 • Standard tekst

Slik fastsatte kommisjonen totaluttaket for artene Norge og Russland forvalter sammen:

 • Torsk: 775.000 tonn
 • Lodde: 200.000 pluss 5000 til forskning
 • Blåkveite: 27.000 tonn
 • Hyse 202.000 tonn
 • Uer: 32.700 tonn

Havforskernes råd i forkant av årets forhandlinger lød på et totaluttak torsk på 712.000 tonn. Det ville innebåret en reduksjon på 20 prosent i forhold til de 890.000 som ble fastsatt som 2017-kvote. Men kommisjonen la seg også i år litt over forskernes anbefaling. 

 

Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen.

Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen.

Tredeling

Etter kvotetoppen i 2013 da det ble tillatt å fiske totalt 1.000.000 tonn, har torskekvotene krøpet nedover inntil den ble satt til 890.000 tonn for 2017 - bare 4.000 tonn lavere enn året før. Totalkvota fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland på den måten at det først settes av 14,5 prosent til tredjeland, og at Norge og Russland deler resten likt. 
I årets avtale har Russland avgitt 6.000 tonn ekstra til Norge, i tillegg til at Norge kan utføre forskningsfangst på 7.000 tonn.

Fordelingen av årets totalkvote blir derfor slik

 • Norge: 350.159 tonn
 • Russland: 331.159 tonn
 • Tredjeland: 107.000 tonn

Inneværende år kan Norge fiske 399.523 tonn torsk. Reduksjonen til neste år blir for Norges del på 49.364 tonn - eller 12,3 prosent. 

- Langsiktig

Kystfiskarlagets Arne Pedersen er fornøyd med utfallet av forhandlingene.

- Vi hadde forventet at kvota ville gå noe ned, men vi er fornøyd med at de legger seg på en langsiktig linje uten brå endringer som ingen er tjent med. Og vi er jo prinsipielt av det standpunkt at lodda bør forbeholdes som mat til torsken og andre. Men denne gangen hadde vi en ICES-anbefaling på å starte fangst. Det hadde vi ikke i fjor, og det gjør det lettere å godta at det nå blir fanget lodde, sier Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen som har deltatt i forhandlingene i den russiske byen Kazan, ved Volga 70 mil øst for Moskva

- Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Langvarig samarbeid

I tillegg å utarbeide kvoteavtaler for torsk, hyse, uer og snabeluer, blåkveite, sild og sei, avtaler også den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen gjensidig fiskeadgang i hverandres økonomiske soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert.

Fiskerikommisjonen hadde sitt første møte i 1976.

Opprettet 12.10.2017 18:40. Sist oppdatert 12.10.2017 20:16

Kommenter via Facebook

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS