×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Torskekvota 13 prosent ned

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er enige om en total torskekvote på 775.000 tonn for 2018.

Norske fiskere får 49.364 tonn mindre torsk å fiske til neste år.

Slik fastsatte kommisjonen totaluttaket for artene Norge og Russland forvalter sammen:

  • Torsk: 775.000 tonn
  • Lodde: 200.000 pluss 5000 til forskning
  • Blåkveite: 27.000 tonn
  • Hyse 202.000 tonn
  • Uer: 32.700 tonn

Havforskernes råd i forkant av årets forhandlinger lød på et totaluttak torsk på 712.000 tonn. Det ville innebåret en reduksjon på 20 prosent i forhold til de 890.000 som ble fastsatt som 2017-kvote. Men kommisjonen la seg også i år litt over forskernes anbefaling. 

Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen.

Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen.

Tredeling

Etter kvotetoppen i 2013 da det ble tillatt å fiske totalt 1.000.000 tonn, har torskekvotene krøpet nedover inntil den ble satt til 890.000 tonn for 2017 - bare 4.000 tonn lavere enn året før. Totalkvota fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland på den måten at det først settes av 14,5 prosent til tredjeland, og at Norge og Russland deler resten likt. 
I årets avtale har Russland avgitt 6.000 tonn ekstra til Norge, i tillegg til at Norge kan utføre forskningsfangst på 7.000 tonn.

Fordelingen av årets totalkvote blir derfor slik

  • Norge: 350.159 tonn
  • Russland: 331.159 tonn
  • Tredjeland: 107.000 tonn

Inneværende år kan Norge fiske 399.523 tonn torsk. Reduksjonen til neste år blir for Norges del på 49.364 tonn - eller 12,3 prosent. 

- Langsiktig

Kystfiskarlagets Arne Pedersen er fornøyd med utfallet av forhandlingene.

- Vi hadde forventet at kvota ville gå noe ned, men vi er fornøyd med at de legger seg på en langsiktig linje uten brå endringer som ingen er tjent med. Og vi er jo prinsipielt av det standpunkt at lodda bør forbeholdes som mat til torsken og andre. Men denne gangen hadde vi en ICES-anbefaling på å starte fangst. Det hadde vi ikke i fjor, og det gjør det lettere å godta at det nå blir fanget lodde, sier Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen som har deltatt i forhandlingene i den russiske byen Kazan, ved Volga 70 mil øst for Moskva

- Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Langvarig samarbeid

I tillegg å utarbeide kvoteavtaler for torsk, hyse, uer og snabeluer, blåkveite, sild og sei, avtaler også den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen gjensidig fiskeadgang i hverandres økonomiske soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert.

Fiskerikommisjonen hadde sitt første møte i 1976.

På forsiden nå