Kyst og Fjord

Torskekvota 13 prosent ned

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er enige om en total torskekvote på 775.000 tonn for 2018.

Norske fiskere får 49.364 tonn mindre torsk å fiske til neste år.

 • Tekst:
 • Standard tekst
 • Standard tekst
 • Standard tekst

Slik fastsatte kommisjonen totaluttaket for artene Norge og Russland forvalter sammen:

 • Torsk: 775.000 tonn
 • Lodde: 200.000 pluss 5000 til forskning
 • Blåkveite: 27.000 tonn
 • Hyse 202.000 tonn
 • Uer: 32.700 tonn

Havforskernes råd i forkant av årets forhandlinger lød på et totaluttak torsk på 712.000 tonn. Det ville innebåret en reduksjon på 20 prosent i forhold til de 890.000 som ble fastsatt som 2017-kvote. Men kommisjonen la seg også i år litt over forskernes anbefaling. 

 

Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen.

Forhandlingslederne Ilja Sjestakov og Arne Benjaminsen signerte avtalen.

Tredeling

Etter kvotetoppen i 2013 da det ble tillatt å fiske totalt 1.000.000 tonn, har torskekvotene krøpet nedover inntil den ble satt til 890.000 tonn for 2017 - bare 4.000 tonn lavere enn året før. Totalkvota fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland på den måten at det først settes av 14,5 prosent til tredjeland, og at Norge og Russland deler resten likt. 
I årets avtale har Russland avgitt 6.000 tonn ekstra til Norge, i tillegg til at Norge kan utføre forskningsfangst på 7.000 tonn.

Fordelingen av årets totalkvote blir derfor slik

 • Norge: 350.159 tonn
 • Russland: 331.159 tonn
 • Tredjeland: 107.000 tonn

Inneværende år kan Norge fiske 399.523 tonn torsk. Reduksjonen til neste år blir for Norges del på 49.364 tonn - eller 12,3 prosent. 

- Langsiktig

Kystfiskarlagets Arne Pedersen er fornøyd med utfallet av forhandlingene.

- Vi hadde forventet at kvota ville gå noe ned, men vi er fornøyd med at de legger seg på en langsiktig linje uten brå endringer som ingen er tjent med. Og vi er jo prinsipielt av det standpunkt at lodda bør forbeholdes som mat til torsken og andre. Men denne gangen hadde vi en ICES-anbefaling på å starte fangst. Det hadde vi ikke i fjor, og det gjør det lettere å godta at det nå blir fanget lodde, sier Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen som har deltatt i forhandlingene i den russiske byen Kazan, ved Volga 70 mil øst for Moskva

- Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Langvarig samarbeid

I tillegg å utarbeide kvoteavtaler for torsk, hyse, uer og snabeluer, blåkveite, sild og sei, avtaler også den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen gjensidig fiskeadgang i hverandres økonomiske soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert.

Fiskerikommisjonen hadde sitt første møte i 1976.

Opprettet 12.10.2017 18:40. Sist oppdatert 12.10.2017 20:16

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS