Kyst og Fjord

Trålere bruker kart fra Mareano

17 trålere er i gang med å teste ut kartmateriale som ble samlet inn under Mareano-programmet.

Gadus Poseidon er en av trålerne som tester ut de detaljerte Mareano-kartene. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fartøyene er spredt over sju forskjellige rederier, og lederen for Mareanos utøvende gruppe, Fritjof Moy sier til Skipsrevyen at han er svært spent på tilbakemeldingen fra brukerne.

 

Kartene er installert i fartøyenes kartplottere, og viser terrenget og bunntypene i en detaljegrad som tidligere ikke var tilgjengelig.

- Sjøkartene vi har i dag har ikke så mange detaljer av havbunnen som de nye kartene som blir tilgjengeliggjort. De nye terreng- og sediment kartene kommer som et tillegg til vanlige sjøkart, og erstatter ikke sjøkartene. Dekningen på kartene blir utvidet etterhvert som kartleggingsarbeidet skrider fremover, sier Hanne Hodnesdal i Kartverket til skipsrevyen.no. 

 

Mareano-programmet har siden 2005 drevet avansert kartlegging av havbunnen på norsk sokkel. Hovedkunden til dataene herfra er ulike offentlige etater som forvalter havområdene. Men også oljenæringa har brukt innsamlet materiale i sitt arbeid.

 

Alle kartene er tilgjengelig for nedlasting på Olex.no.

- Dette gjelder det gjelder kartverket sine kart og NGU sine bunntypekart. I tillegg har du et firma som heter Sailorsmate som og har kartet på sine plottere. Furuno legger inn Kartverket sine kart, men det vil ta litt lenger tid før NGU sine kart kommer inn der, opplyser han til Skipsrevyen.

Opprettet 07.08.2018 07:51. Sist oppdatert 07.08.2018 07:52

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS