Kyst og Fjord

Trålere bruker kart fra Mareano

17 trålere er i gang med å teste ut kartmateriale som ble samlet inn under Mareano-programmet.

Gadus Poseidon er en av trålerne som tester ut de detaljerte Mareano-kartene. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fartøyene er spredt over sju forskjellige rederier, og lederen for Mareanos utøvende gruppe, Fritjof Moy sier til Skipsrevyen at han er svært spent på tilbakemeldingen fra brukerne.

 

Kartene er installert i fartøyenes kartplottere, og viser terrenget og bunntypene i en detaljegrad som tidligere ikke var tilgjengelig.

- Sjøkartene vi har i dag har ikke så mange detaljer av havbunnen som de nye kartene som blir tilgjengeliggjort. De nye terreng- og sediment kartene kommer som et tillegg til vanlige sjøkart, og erstatter ikke sjøkartene. Dekningen på kartene blir utvidet etterhvert som kartleggingsarbeidet skrider fremover, sier Hanne Hodnesdal i Kartverket til skipsrevyen.no. 

 

Mareano-programmet har siden 2005 drevet avansert kartlegging av havbunnen på norsk sokkel. Hovedkunden til dataene herfra er ulike offentlige etater som forvalter havområdene. Men også oljenæringa har brukt innsamlet materiale i sitt arbeid.

 

Alle kartene er tilgjengelig for nedlasting på Olex.no.

- Dette gjelder det gjelder kartverket sine kart og NGU sine bunntypekart. I tillegg har du et firma som heter Sailorsmate som og har kartet på sine plottere. Furuno legger inn Kartverket sine kart, men det vil ta litt lenger tid før NGU sine kart kommer inn der, opplyser han til Skipsrevyen.

Opprettet 07.08.2018 07:51. Sist oppdatert 07.08.2018 07:52

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS