Kyst og Fjord

Trålpliktene kan komme i kvotemeldinga

Under dagens muntlige spørretime i Stortinget åpner Per Sandberg for at spørsmålet om trålplikter blir en del av stortingsmeldingen om nytt kvotesystem.

Cecilie Myrseth fra Ap etterlyste i dag hvor det blir av trålplikt-saken. 

Foto: Stortinget
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Som kjent gikk Per Sandberg til det oppsiktsvekkende skritt å trekke hele pliktmeldinga da det fremsto åpenbart at hans forslag til løsning ikke ville få flertall i Stortinget.

Siden har det vært stille i saken, og Aps fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth etterlyste i dag hvor saken står. Hun spurte samtidig om regjeringen har skiftet mening i saken i tiden etter at meldingen ble trukket.

 

Det kunne Sandberg slå fast at han ikke har gjort, men at han innser at kursen må justeres noe hvis det skal skapes flertall for å gjøre endringer.
- Jeg har gått flere runder med de andre partiene for å se om det er bevegelse. Det har det ikke vært, men jeg registrerer at flere partier ønsker å flytte pliktbehandlingen inn i behandlingen av Eidesen-utvalgets innstilling. Jeg vil se hva jeg gjør i forbindelse med behandlingen av Eidesenutvalget.

 

Myrseth mente at Sandberg nå vingler i saken, og lurte på hva årsaken til det kunne være.

Per Sandberg avviste at han opptrer uklart.
- Jeg har ikke registrert at Ap eller andre har hatt meninger om hva man skal gjøre i saken. Jeg har ikke mottatt slike signaler, heller ikke nå da jeg sonderte var det signaler om at det var ønske om å gjøre noe med pliktene. Og da tenker jeg at det kanskje er lurt å gjøre dette sammen med behandlingen av kvotesystemet.

 

- Men har du endra politikken? Har dere lagt bort tanken om å avvikle pliktene? Og har dere et forslag dere ønsker å legge frem? spurte Myrseth.

- Jeg gjentar at regjeringa og undertegnede er villig til å justere for å få på plass et system som er bedre enn i dag. Jeg ønsker jo å gå for det jeg i utgangspunktet la frem, men nå har jeg sondert med partiene på Stortinget for å gjøre endringer, men det har jeg ikke fått svar på. Kysten trenger trygghet og det skal jeg gjøre gjennom en pliktmelding som sikrer dette, sa Sandberg.

Opprettet 16.05.2018 10:29. Sist oppdatert 16.05.2018 14:48

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS