Kyst og Fjord

Trålpliktene kan komme i kvotemeldinga

Under dagens muntlige spørretime i Stortinget åpner Per Sandberg for at spørsmålet om trålplikter blir en del av stortingsmeldingen om nytt kvotesystem.

Cecilie Myrseth fra Ap etterlyste i dag hvor det blir av trålplikt-saken. 

Foto: Stortinget
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Som kjent gikk Per Sandberg til det oppsiktsvekkende skritt å trekke hele pliktmeldinga da det fremsto åpenbart at hans forslag til løsning ikke ville få flertall i Stortinget.

Siden har det vært stille i saken, og Aps fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth etterlyste i dag hvor saken står. Hun spurte samtidig om regjeringen har skiftet mening i saken i tiden etter at meldingen ble trukket.

 

Det kunne Sandberg slå fast at han ikke har gjort, men at han innser at kursen må justeres noe hvis det skal skapes flertall for å gjøre endringer.
- Jeg har gått flere runder med de andre partiene for å se om det er bevegelse. Det har det ikke vært, men jeg registrerer at flere partier ønsker å flytte pliktbehandlingen inn i behandlingen av Eidesen-utvalgets innstilling. Jeg vil se hva jeg gjør i forbindelse med behandlingen av Eidesenutvalget.

 

Myrseth mente at Sandberg nå vingler i saken, og lurte på hva årsaken til det kunne være.

Per Sandberg avviste at han opptrer uklart.
- Jeg har ikke registrert at Ap eller andre har hatt meninger om hva man skal gjøre i saken. Jeg har ikke mottatt slike signaler, heller ikke nå da jeg sonderte var det signaler om at det var ønske om å gjøre noe med pliktene. Og da tenker jeg at det kanskje er lurt å gjøre dette sammen med behandlingen av kvotesystemet.

 

- Men har du endra politikken? Har dere lagt bort tanken om å avvikle pliktene? Og har dere et forslag dere ønsker å legge frem? spurte Myrseth.

- Jeg gjentar at regjeringa og undertegnede er villig til å justere for å få på plass et system som er bedre enn i dag. Jeg ønsker jo å gå for det jeg i utgangspunktet la frem, men nå har jeg sondert med partiene på Stortinget for å gjøre endringer, men det har jeg ikke fått svar på. Kysten trenger trygghet og det skal jeg gjøre gjennom en pliktmelding som sikrer dette, sa Sandberg.

Opprettet 16.05.2018 10:29. Sist oppdatert 16.05.2018 14:48

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS