×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Tre prosent mindre

Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Island, Grønland og Norge er blitt enige om fordeling og forvaltning av lodde.

Avtalen mellom de tre landene ble signert i London 21. juni. Den innebærer en endring i fordelingen av lodde landene imellom. Endringen reflekterer biologiske forhold, og at loddas endringsmønster har blitt endret de senere år, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

For Norge innebærer dette en nedgang i andel fra 8 prosent til 5 prosent. Adgangs- og fiskeribetingelser videreføres som før.

Avtalen trer i kraft fra fiskesesongen 2018/2019.

På forsiden nå