×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Tre søkte om krill

Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Innen fristen 15. august hadde følgende selskap sendt inn søknad.

  • Aker Biomarine Antarctic AS – en konsesjon
  • Rimfrost Antarctic II AS  - en konsesjon
  • Fish Group of Norway AS – to konsesjoner

Fiskeridirektoratet opplyste i juni at fristen for å søke nytildeling av krillkonsesjoner ble utvidet fra 15. juni til 15. august 2018. Begrunnelsen for fristutsettelsene var at søkerne skulle ha tilstrekkelig med tid til å prosjektere søknaden, og til å kunne gjennomføres et nybyggsprosjekt.

Samtidig utvidet Nærings- og fiskeridepartementet fristen for siste oppstart med fartøyet til 3 år etter vedtaket om tildeling.

På forsiden nå