×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Trenger nye jobber, ikke særskatt

Fiskeindustrien i Norge er avgjørende for å øke verdiene fra de norske fiskeressursene. Men tilgangen på råstoff er en kritisk faktor, mener Sjømat Norge som mener en særskatt i form av ressurssenter derfor vil svekke næringen.

Flere arbeidsplasser er viktigere enn ressursrente for å øke verdiskapingen, mener Sjømat Norge. Foto: Øystein ingilæ

Eidesenutvalget foreslo omfattende endringer i kvotesystemet, og fremmet også forslag om økt skattlegging av fiskeflåten.

Arbeidsplasser, ikke renter
– Det er ingen ressursrente i fiskeindustrien, og Sjømat Norge mener det sentrale målet må være å skape flere arbeidsplasser og større verdier av det norske råstoffet. Økt skattlegging er ikke svaret på de utfordringene industrien har – og vil ikke skape større internasjonal konkurransekraft, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Rapport om ressursrenter
Forskningsinstituttet Nofima har laget en rapport som ser nærmere på ressursrenten i fiskeriene, og hvordan ulike skatteforslag vil kunne påvirke fiskeindustrien.

– Etablering av et regime for ressursrentebeskatning representerer en utfordring for hele verdikjeden gjennom at det introduseres en ekstra skattekostnad. Formen på beskatningen kan være avgjørende for hvilket ledd som faktisk betaler denne og hvilket ledd som høster ressursrenten. Flere forhold tyder for eksempel på at maktforhold i verdikjeden kan gjøre at skatten som var tenkt for ett ledd av verdikjeden faktisk blir overlastet til et helt annet ledd, sier forskningssjef Bent Dreyer.

Rapporten peker også på hvordan de ulike skattemodellene kan tilpasses for å utjevne balansen i markedsmakten mellom fiskeflåten og fiskeindustrien.

Vil svekke markedsposisjonen
– En ressursrentebeskatning vil kunne svekke fiskeindustriens markedsposisjon i førstehåndsmarkedet ytterligere. Det er imidlertid mulig å tilpasse skattemodellene slik at de i større grad styrker fiskeindustrien sin kurranseposisjon, og dette er noe som bør vurderes nøye, sier forskningssjef Bent Dreyer.

På forsiden nå