×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Tror på høyere vekst-tempo

Sjømat Norge-direktør Geir Ove Ystmark tror norsk fiskeri- og sjømatnæring vil øke vekstratene i langt større tempo i nær framtid. Aldri før er det investert mer. Det tror han vi vil se resultatene av de kommende årene.

administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, tror veksten i sjømatnæringen vil skyte større fart når investeringene i dag gjøres begynner å gi effekt. Foto: Øystein Ingilæ

– Den nasjonale betydning av sjømatnæringen er i sterk vekst, og ikke minst ser vi at fiskeri og havbruk har en svært viktig rolle utover fisken vi produserer. Sjømat er å anse som en hjørnesteinsbedrift langs mange kystsamfunn, og det underbygges ytterligere ved denne rapporten, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Gode markedsforhold
På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond utfører SINTEF en årlig verdiskapings- og ringvirkningsanalyse av den norske sjømatnæringen. Resultatene viser at siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på tilnærmet 30 milliarder kroner. Ser man tilbake til 2008 har verdiskapingen fra sjømat doblet seg. Det har vært en sammenhengene vekst i verdiskapingen fra 2013, men den kraftige økningen fra og med 2016 ser nå ut til å flate ut til en lavere vekstrate.

Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det har også vært pen vekst både i flåteledd og fiskeindustrien. I samme periode har volumveksten kun vært på fem prosent.

– Aldri tidligere har sjømatinvesteringene vært høyere enn hva de er i dag. Det er enorm innsats og vilje i sjømatnæringen til å utvikle ny teknologi og løsninger, og vi forventer å se god effekt av det i årene som kommer, sier Ystmark.

Sterk sysselsettingsvekst
Analysen viser at havbruk har den fjerde høyeste verdien blant all næringsvirksomhet i landet i 2018, oljenæringen medregnet.

– Lønnsomheten i næringen er god, men vi ser samtidig at næringen er svært konkurranseutsatt med anlegg både offshore og på land. Det er derfor gledelig å se at aldri tidligere har sjømatinvesteringene vært høyere enn hva de er i dag. Vi har et mål om at Norge skal forbli verdens beste sjømatnasjon, men det vil også kreve stor investeringsvilje, sier Ystmark.

Samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring ligger i dag på rundt 66.000 årsverk. 29.000 årsverk utføres direkte i næringen, mens hele 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger, viser den siste rapporten som Sintef har laget.

På forsiden nå