×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Tror på økte ringvirkninger

- Økte eksportverdi vil skape ytterligere økte ringvirkninger for Sjømatnæringen, mener Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

August var en ny rekordmåned for både laks, torsk, makrell og kongekrabbe. Foto: Thor Nielsen

Selv om volumet gikk ned økte eksportverdien av norsk sjømat med ni prosent i august.

- Derfor vil man skape ytterligere ringvirkninger fra sjømatnæringen, framholder Geir Ove Ystmark.

Norsk laks har sin sterkeste måned hittil i år, både målt i verdi og i volum. Historisk sett er det bare oktober i 2018 som var en enkeltmåned med høyere eksportverdi enn august i år.

Mens offshore fortsetter fallet og shipping har stagnert, står havbruk igjen som den eneste viktige eksportnæringen i vekst, viser rapporten fra BI-professor Torgeir Reve.

I rapporten «En konkurransekraftig og kunnskapsbasert havbruksnæring» påpeker Reve at sjømatnæringen er vekstkraftig og med store ringvirkninger. Havbruksnæringen er ifølge Reve en av landets desidert mest vekstkraftige og lønnsomme næringer, og omtrent den eneste næringen – sammen med offshore energi og maritim – hvor Norge behersker hele verdikjeden.

Geir Ove Ystmark

– Det er gledelig å se den sterke etterspørselen etter norsk sjømat, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Fire månedsrekorder
August var en ny rekordmåned for både laks, torsk, makrell og kongekrabbe. For laks ende eksportverdien på 6,2 milliarder kroner etter 104 000 tonn laks eksportert.

– Det er gledelig å se den sterke etterspørselen etter norsk sjømat. Utviklinger illustrerer samtidig at den nasjonale betydning av sjømatnæringen er i sterk vekst. Havbruksnæringen har med de rette rammebetingelsene Norges beste framtidsutsikter til å skape arbeidsplasser langs hele kysten med høy verdiskapingsevne og kraft til å bidra til velferden, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Verdiskapningen doblet på ti år
Ystmark poengterer at ringvirkningene vil øke proporsjonalt ved økt sjømatproduksjon. En krone på merdkanten tilsvarer 3,88 kroner omsatt på land, viser tall fra SINTEF. Bare innen havbruk har antall sysselsatte økt med nesten 20 prosent fra 2016 til 2018.

I løpet av de siste ti årene har verdiskapningen fra sjømatnæringen mer enn doblet seg. Siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på tilnærmet 30 milliarder, viser Sintefs verdiskapings- og ringvirkningsanalyse.

Valgt gir store utslag
For øvrig har den svake kronekursen spilt en avgjørende rolle i verdiøkningen.

– Verdiveksten i august er i stor grad drevet av økte priser hvor en svak norsk krone er et viktig bidrag. Samtidig er god etterspørsel i flere markeder en viktig forklaring. For eksempel opplever vi økt etterspørsel fra det kinesiske markedet, både etter norsk laks og makrell. For hvitfisk, spesielt torsk, ser vi at verdiveksten fortsetter og i august er det spesielt fryst torsk og klippfisk som trekker opp verdien, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

På forsiden nå