×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Tror strek er satt i Repparfjord

Sametingsråd Silje K. Muotka sier hun finner det utenkelig at den nye regjeringen kan gi en driftstillatelse for gruvedrift i Repparfjord.

– Vi må hindre at gruveindustrien ødelegger flere fjorder, sier Silje K. Muotka.

I en pressemelding viser Muotka til at regjeringserklæringen sier at alle nye sjødeponi fra gruveindustrien nå settes på hold.

– Dette betyr at Nussir ASA sitt eventyrprosjekt nå endelig går mot slutten, sier sametingsråd Silje K. Muotka.

Nussir ASA fikk i desember 2016 utslippstillatelse for sjødeponi i Repparfjord etter forurensingsloven. Nærings- og fiskeridepartementet behandler nå driftstillatelse etter mineralloven.

Muotka mener at det er på tide at det nå gjøres en gjennomgang av konsekvenser ved sjødeponi slik regjeringspartiene nå er enige om.

– Vi må hindre at gruveindustrien ødelegger flere fjorder, og fortrenger annen naturbasert og kulturbærende næringsvirksomhet, sier Muotka.

I regjeringserklæringen slås det fast at ingen nye sjødeponi for gruveindustrien skal tillates i inneværende stortingsperiode og ikke før evalueringen av mineralloven er sluttført. Av de hensyn departementet etter mineralloven skal vurdere, er miljømessige konsekvenser og sikringen av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsutvikling.

– Jeg er trygg på at en slik evaluering vil slå fast det Sametinget har ment lenge, at Norge ikke lenger kan være enestående i verden på å tillate forsøpling av våre fjorder, sier Muotka i pressemeldingen. 

På forsiden nå