×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Trosset kulingbølgene

Tross ustabile værforhold har den største kystflåten klart å holde et relativt bra trykk den siste uken.

De største kystbåtene holdt opp trykket sist uke, mens den minste flåten måtte i land på grunn av dårlig vær.

Mens store deler av den mindre kystflåten ble hindret i å fiske mot slutten av forrige uke på grunn av dårlig vær, forserte den større kystflåten kulingbølgene og leverte både torsk og sei, fremfor alt langs kysten av Finnmark, skriver Norges Råfisklag i sin siste ukesrapport.

Liten omsetningsøkning
Råfisklaget opplevde en økning i omsetningen sist uke sammenlignet med uke 36. Det skyldes først og fremst fryst råstoff, spesielt lagervare av torsk hyse landet tidligere i år. 

- Det er fremdeles labert med leveranser av fryst råstoff. Før kystflåten dreier det meste seg om Finnmark, der vi har det meste av leveranser av både torsk, hyse og sei, for ikke å snakke om kongekrabbe. I Troms skiller Vannøya seg ut med stor deltakelse i juksafisket etter sei for Torsvåg, og det samme gjelder for Myre i Vesterålen. Lenger sør dreier det meste seg om taskekrabbe og leppefisk, der leveransene riktignok er redusert fra uka før, rapporterer Råfisklaget.

Kongekrabbe toppet
For torsk endte uken med 910 tonn, til en verdi av 17,7 millioner kroner. Hysekvantumet endte på 400 tonn tilo en verdi av 3,5 millioner kroner, mens seikvantumet var på 1.830 tonn med en førstehåndsomsetning på 11,7 millioner kroner.

For skalldyr var fangst av kongekrabben størst i verdi. Det ble levert 110 tonn kongekrabbe til en verdi av 19,2 millioner kroner. For taskekrabbe endte fangsten på på 143 tonn til en verdi av 1,7 millioner kroner. Omsetningen av kystreker var på 15 tonn og endte på snaue 1,1 millioner kroner.

Råfisklagets omsetning per uke 37 er 10,4 milliarder kroner. Dermed ligger førstehåndsomsetningen nå drøye 260 millioner kroner under nivået til samme tid i fjor.

På forsiden nå