×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Truer med stenging av sildefelt

Fiskeridirektoratet vurderer å stenge sildefelt i Kvænangen etter funn av død sild på fjordbunnen.

Fiskeridirektoratets kontroll avdekket forholdsvis store mengder død sild på fjordbunnen.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste skriver i en pressemelding i helga at de har registrert relativt mye død sild på bunnen av Skorpesundet i Kvænangen i Nord-Troms i forbindelse med forsøksfiske. Nå oppfordrer de sildefiskerne i området til å utvise større aktsomhet for å unngå utilsiktet neddreping av fisk.

Det er for tiden et hektisk sildefiske i Nord-Troms og faren for uhell er ifølge direktoratet stor. Torsdag 15. november oppdaget inspektører fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste mengder av død sild på Skorpesundet i Kvænangen. Registreringen ble gjort om bord på fiskefartøyet «Katla» som er innleid av Fiskeridirektoratet for å undersøke mengden av torskeyngel i fjordene i Troms.

– Inspektørene fra Sjøtjenesten har dokumentasjon på hendelsen, og det er høyst sannsynlig sild som kommer fra sildefisket som har vært i området de siste dagene. Vi oppfordrer derfor sildefiskerne til å utvise større aktsomhet i fisket for å unngå slike hendelser, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, Rolf Harald Jensen.

Fiskeridirektoratet anslår mengden av død sild på bunnen av fjorden i Skorpesundet til flere tonn i og med at den ene av to trålsekker som ble brukt i forsøksfisket ble revet av da trålen traff den døde silda. Den andre trålsekken ble fylt opp av død sild.

– Vi vil vurdere om vi skal undersøke dette nærmere ved for eksempel å sende en ROV (ubemannet undervannsfarkost med kamera) ned mot området der den døde silda ble funnet, sier Jensen.

Fiskeridirektoratet forventer av sildefisket blir avviklet etter gjeldende reguleringer og at all overskuddsfangst blir overført til andre fartøy. Fartøyene er selv ansvarlig for å få overført fangst til andre fartøy dersom de selv ikke har kapasitet til å ta hele fangsten om bord.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste og Kystvakten vil følge fisket tett framover, og hvis utfordringene vedvarer vil Fiskeridirektoratet vurdere å stenge områder for fiske.

På forsiden nå