×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Turistfiske, inn i fremtiden?

Regjeringen, ved Fiskeriminister Nesvik har slått seg på brystet og sagt at Regjeringen har tatt grep, jaggu sa jeg smør!

Skal man få bukt med dette «overfisket» må myndighetene gå inn og nekte utførsel av fisk for disse «turistfiskerne, skriver Per-Roger Vikten.

Det pågår nå en diskusjon langs kysten, også i media, angående det såkalte «turistfisket» som også foregår langs hele kysten. Det er argumenter for en slik næring, og mot . Det er også kommet forslag om en egen kvote for denne næringen, for det er en næring, og ikke rekreasjon for turister på ferie i Norge!

Per-Roger Vikten

Per-Roger Vikten. Gravdal

Regjeringen, ved Fiskeriminister Nesvik har slått seg på brystet og sagt at Regjeringen har tatt grep, jaggu sa jeg smør!

Regjeringen har øket utførselkvoten til 20 kilo, og doblet bøtesatsene for de som blir tatt med for mye fisk (filèt) på grensa. Det er det samme som om de økte fartsgrensene i tettbygd strøk til 80 km/t fordi så mange kjørte med høyere hastighet enn 30 km/t, og slik dokumentere at ting er blitt bedre……………………..

Det er satt av 7000 tonn torsk til ungdoms- og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske) i 2019, men ingen vet hvor mye som fiskes av dette. Denne avsetningen er ment å tillate folk flest (unntatt fiskere registrert på blad B) å fiske til «matauk», noen leverer inntil 2000 kg til fiskekjøpere. Det er imidlertid ingen kontroll med hvor mye «turistfiskere» tar opp av fisk.

Havforskningsinstituttet beregnet opptaket av «turistfisk» til å være ca. 13.000 tonn fisk (2015). En som forsket på turistfiske, blant annet på Island, som har et helt annet regelverk, og kontroll, mente at dette tallet ikke kunne stemme, da det tilsvarte ca. 10 kg. fisk pr. båt pr. dag. På Island er tallet 48-61 kilo pr. dag pr. båt!

Samtidig som man har fått en næring som er mer eller mindre erklært som «en hellig ku» av myndighetene, nektes yrkesfiskerne å fiske i de samme områdene på grunn av at kysttorsken skal vernes (Fjordlinjene), en bestand som er «rødlistet». Jeg undres på hvordan WWF og andre miljøorganisasjoner vil reagere dersom det kommer frem hos dem at norske myndigheter ser mellom fingrene på en slik miljøkriminalitet, for det er nemlig det det er. Fiske på en bestand som er vernet på grunn av bestandsstørrelsen ville gitt både inndragning av fangst og store bøter til norske fiskere.

Det er også en parodi på forskning når forskerne sitter og klør seg i hodet, og ikke forstår hvorfor kysttorskbestanden ikke tar seg opp, kanskje årsaken er det turistfisket som foregår langs hele kysten, i tillegg til forsøpling/forgiftning av miljøet fra oppdrettsnæringen?

Skal man få bukt med dette «overfisket» må myndighetene gå inn og nekte utførsel av fisk for disse «turistfiskerne». Samtidig innføre regelverk som sier at ALLE anlegg og ALLE båter brukt i denne næringen SKAL registreres i Norge. Det skal være norske skippere/guider på disse båtene, og de kan fiske det de klarer å konsumere den tiden de er på ferie i Norge. Utkast skal heller ikke være tillatt, slik regelverket er for norske fiskere. ALT skal tas på land. Innrapportering av fangst skal skje elektronisk, slik yrkesfiskerne er pålagt.

Har sett argumenter, der enkelte som opererer i turistfiskenæringen, har uttalt at det er for mye arbeid å gjøre slik registrering, da må de ansette en mann bare for slikt. Det er tøv, fiskerne har ikke ansatt en ekstra mann til dette arbeidet.

Har også sett forslag om å avsette en egen kvote til turistfiskenæringen, det er jo allerede avsatt 7000 tonn til et slikt fiske, så det argumentet «faller i fisk»!

Men, det som skulle vært gjort, om myndighetene fant på å avsette en egen kvote for «turister, er å ta fisken fra «tredjelands-kvota», som er en kvote gitt til EU. Det spørs da om ikke det hadde kommet et annet regime inn i denne næringen……………………..

Vil bare avslutte med at fiskeriminister Nesviks uttalelser om at myndighetene har tatt grep er ren svada, han minner faktisk om «Komiske Ali» når han uttaler seg, og ikke vil innse hvordan virkeligheten er!

På forsiden nå