Kyst og Fjord

Tvang kan få Ingøy på fote igjen

Måsøy kommune vil ta i bruk alle midler for å få fiskebruket på Ingøy igang, om så ekspropriering. Det har gitt en åpning for at Fjordlaks kanskje gjenåpner anlegget.

For befolkningen på Ingøy betyr fiskebruket alt. Her fra tirsdagens folkemøte.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Ordfører Reidun Helene Mortensen sier at hun hadde en lang samtale med Fjordlaks-eier Anders Pedersen mandag kveld, dagen før folkemøtet som ble gjennomført på Ingøy tirsdag.

Kan være aktuelt med gjenåpning
Her fikk hun forståelse at det kan være aktuelt for Fjordlaks å gjenåpne fiskebruket som de stengte ned for halvannet år siden, og har nektet å selge til andre som skal drive konkurrerende virksomhet med Fjordlaks-anlegget i Tufjord.

Anders Pedersen krever ifølge NRK at kommunen må utvide og forbedre tilgangen på rent vann og strøm, og sier at hvis det kommer på plass så vil Fjordlaks vurdere å sette i gang produksjonen igjen.

Dette er helt nye opplysninger for ordfører Mortensen. Hun velger imidlertid å tro på at de vil finne en løsning.

- Det eneste alternativet for oss, er at fiskebruket på Ingøy gjenåpnes, uavhengig av hvem som eier det, sier hun.

Fiskebruket helt avgjørende
For befolkningen på Ingøy, er det helt avgjørende at fiskebruket fungerer. Det er krumtappen for hele samfunnet. Uten fiskebruket vil hele samfunnet dø ut. Derfor vil Måsøy strekke seg langt for å igang drift her.

- Vi vil ta i bruk alle midler. Om så det måtte være ekspropriering av anlegget, sier Mortensen til Kyst og Fjord.

Under folkemøtet tirsdag deltok blant annet stortingspolitikerne Per Olav Lundteigen og Geir Iversen fra Senterpartiet.

Opprettet 21.02.2018 12:27. Sist oppdatert 21.02.2018 12:27

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS