Kyst og Fjord

Tvang kan få Ingøy på fote igjen

Måsøy kommune vil ta i bruk alle midler for å få fiskebruket på Ingøy igang, om så ekspropriering. Det har gitt en åpning for at Fjordlaks kanskje gjenåpner anlegget.

For befolkningen på Ingøy betyr fiskebruket alt. Her fra tirsdagens folkemøte.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Ordfører Reidun Helene Mortensen sier at hun hadde en lang samtale med Fjordlaks-eier Anders Pedersen mandag kveld, dagen før folkemøtet som ble gjennomført på Ingøy tirsdag.

Kan være aktuelt med gjenåpning
Her fikk hun forståelse at det kan være aktuelt for Fjordlaks å gjenåpne fiskebruket som de stengte ned for halvannet år siden, og har nektet å selge til andre som skal drive konkurrerende virksomhet med Fjordlaks-anlegget i Tufjord.

Anders Pedersen krever ifølge NRK at kommunen må utvide og forbedre tilgangen på rent vann og strøm, og sier at hvis det kommer på plass så vil Fjordlaks vurdere å sette i gang produksjonen igjen.

Dette er helt nye opplysninger for ordfører Mortensen. Hun velger imidlertid å tro på at de vil finne en løsning.

- Det eneste alternativet for oss, er at fiskebruket på Ingøy gjenåpnes, uavhengig av hvem som eier det, sier hun.

Fiskebruket helt avgjørende
For befolkningen på Ingøy, er det helt avgjørende at fiskebruket fungerer. Det er krumtappen for hele samfunnet. Uten fiskebruket vil hele samfunnet dø ut. Derfor vil Måsøy strekke seg langt for å igang drift her.

- Vi vil ta i bruk alle midler. Om så det måtte være ekspropriering av anlegget, sier Mortensen til Kyst og Fjord.

Under folkemøtet tirsdag deltok blant annet stortingspolitikerne Per Olav Lundteigen og Geir Iversen fra Senterpartiet.

Opprettet 21.02.2018 12:27. Sist oppdatert 21.02.2018 12:27

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS