Kyst og Fjord

- Uforståelig utsettelse

Jostein Fredriksen i Flakstad legger ingen ting mellom når han skal kommentere Fiskeridirektoratets utsettelse av blåkveitefisket til sommeren. – Begrunnelsen er helt ubegripelig.

Jostein Fredriksen som fisker fra «Josberg», har deltatt i blåkveitefisket i 30 år. – Utsettelsen som de legger opp til i år, er helt ubegripelig, sier han (innfelt).

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Fredriksen som er nestleder i Flakstad fiskarlag, ble nylig oppmerksom på forskyvningen av oppstart på første periode av blåkveitefisket. Det framkom av reguleringene som Fiskeridirektoratet la fram for få dager siden.

Det nye av året er at dette fisket som Fredriksen har deltatt i årlig, blir forskjøvet til 1. juni i 2018.

- Utrolig

- Begrunnelsen er at det skal være en militærøvelse utenfor Andøya og myndighetene frykter for arealkonflikt mens øvelsen pågar. Det er ikke til å tro, sier Fredriksen til Kyst og Fjord.

- Hva med de som driver fiske andre steder og som ikke har denne øvelsen innpå seg. Hvorfor skal de vente på at øvelsen et annet sted skal bli ferdig, undrer han

Fredriksen mener at det hadde vært bedre om oppstart av dette fisket ble rundt 10. mai i stedet for rundt 20. mai som har vært praksis de siste årene.

- Det beste fisket er tidligere på våren. Vi som driver hele året, blir liggende og vente på blåkveita etter at torskefisket er over. Dermed tar det lenger tid før vi kommer oss på Finnmarka på hyselinefisket. Med disse endringene blir vi fort nødt til finne på noe annet, mener han.

- Overkjøring

Flakstad-fiskeren forteller at han har vært i kontakt med fiskeridirektør Liv Holmefjord. Ifølge Fredriksen skal hun ikke ha vært avvisende til å endre datoen dersom det kommen flere klager med ønske om å framskynde fisket.

Han oppfordrer derfor fiskere og andre deler av næringen om å gi klar tilbakemelding på at denne utsettelsen ikke aksepteres.

LES HELE SAKEN I PAPIRAVISA

Opprettet 12.01.2018 07:20. Sist oppdatert 12.01.2018 08:09

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS