Kyst og Fjord

- Uforståelig utsettelse

Jostein Fredriksen i Flakstad legger ingen ting mellom når han skal kommentere Fiskeridirektoratets utsettelse av blåkveitefisket til sommeren. – Begrunnelsen er helt ubegripelig.

Jostein Fredriksen som fisker fra «Josberg», har deltatt i blåkveitefisket i 30 år. – Utsettelsen som de legger opp til i år, er helt ubegripelig, sier han (innfelt).

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Fredriksen som er nestleder i Flakstad fiskarlag, ble nylig oppmerksom på forskyvningen av oppstart på første periode av blåkveitefisket. Det framkom av reguleringene som Fiskeridirektoratet la fram for få dager siden.

Det nye av året er at dette fisket som Fredriksen har deltatt i årlig, blir forskjøvet til 1. juni i 2018.

- Utrolig

- Begrunnelsen er at det skal være en militærøvelse utenfor Andøya og myndighetene frykter for arealkonflikt mens øvelsen pågar. Det er ikke til å tro, sier Fredriksen til Kyst og Fjord.

- Hva med de som driver fiske andre steder og som ikke har denne øvelsen innpå seg. Hvorfor skal de vente på at øvelsen et annet sted skal bli ferdig, undrer han

Fredriksen mener at det hadde vært bedre om oppstart av dette fisket ble rundt 10. mai i stedet for rundt 20. mai som har vært praksis de siste årene.

- Det beste fisket er tidligere på våren. Vi som driver hele året, blir liggende og vente på blåkveita etter at torskefisket er over. Dermed tar det lenger tid før vi kommer oss på Finnmarka på hyselinefisket. Med disse endringene blir vi fort nødt til finne på noe annet, mener han.

- Overkjøring

Flakstad-fiskeren forteller at han har vært i kontakt med fiskeridirektør Liv Holmefjord. Ifølge Fredriksen skal hun ikke ha vært avvisende til å endre datoen dersom det kommen flere klager med ønske om å framskynde fisket.

Han oppfordrer derfor fiskere og andre deler av næringen om å gi klar tilbakemelding på at denne utsettelsen ikke aksepteres.

LES HELE SAKEN I PAPIRAVISA

Opprettet 12.01.2018 07:20. Sist oppdatert 12.01.2018 08:09

Kommenter via Facebook

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS