Kyst og Fjord

- Uforståelig utsettelse

Jostein Fredriksen i Flakstad legger ingen ting mellom når han skal kommentere Fiskeridirektoratets utsettelse av blåkveitefisket til sommeren. – Begrunnelsen er helt ubegripelig.

Jostein Fredriksen som fisker fra «Josberg», har deltatt i blåkveitefisket i 30 år. – Utsettelsen som de legger opp til i år, er helt ubegripelig, sier han (innfelt).

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Fredriksen som er nestleder i Flakstad fiskarlag, ble nylig oppmerksom på forskyvningen av oppstart på første periode av blåkveitefisket. Det framkom av reguleringene som Fiskeridirektoratet la fram for få dager siden.

Det nye av året er at dette fisket som Fredriksen har deltatt i årlig, blir forskjøvet til 1. juni i 2018.

- Utrolig

- Begrunnelsen er at det skal være en militærøvelse utenfor Andøya og myndighetene frykter for arealkonflikt mens øvelsen pågar. Det er ikke til å tro, sier Fredriksen til Kyst og Fjord.

- Hva med de som driver fiske andre steder og som ikke har denne øvelsen innpå seg. Hvorfor skal de vente på at øvelsen et annet sted skal bli ferdig, undrer han

Fredriksen mener at det hadde vært bedre om oppstart av dette fisket ble rundt 10. mai i stedet for rundt 20. mai som har vært praksis de siste årene.

- Det beste fisket er tidligere på våren. Vi som driver hele året, blir liggende og vente på blåkveita etter at torskefisket er over. Dermed tar det lenger tid før vi kommer oss på Finnmarka på hyselinefisket. Med disse endringene blir vi fort nødt til finne på noe annet, mener han.

- Overkjøring

Flakstad-fiskeren forteller at han har vært i kontakt med fiskeridirektør Liv Holmefjord. Ifølge Fredriksen skal hun ikke ha vært avvisende til å endre datoen dersom det kommen flere klager med ønske om å framskynde fisket.

Han oppfordrer derfor fiskere og andre deler av næringen om å gi klar tilbakemelding på at denne utsettelsen ikke aksepteres.

LES HELE SAKEN I PAPIRAVISA

Opprettet 12.01.2018 07:20. Sist oppdatert 12.01.2018 08:09

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS