×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Uforståelige kutt i velferd og føringstilskudd

Norges Fiskarlag kan ikke skjønne behovet for å kutte i statlige tilskudd til føringstilskudd og fiskervelferd.

Kjell Ingebrigtsen mener staten kunne spart seg for en del av spareforslagene.  Foto: Erik Jenssen

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen roser regjeringen for et nøkternt budsjett som holder kronekursen stabilt lav, noe som er gunstig for eksportnæringene. Men at det skal være nødvendig å kutte i småpenger som har stor effekt for småsamfunnene, finner han totalt uforståelig.

- Føringstilskuddet er helt avgjørende for at fiskerivirksomhet i de små fiskerisamfunnene kan opprettholdes og at de lokale bestandene blir høstet. De som rammes av dette er de minste fartøyene som ikke kan gå lange avstander med små fangster, og det rammer også de samfunn som er avhengige av at de små mottakene kan holde hjulene i gang. 

– Jeg er overrasket over at dette hensynet ikke er tillagt større vekt, sier Kjell Ingebrigtsen i en melding på Fiskarlagets nettsider. 

Norges Fiskarlag finner det like uforståelig at regjeringen velger å fjerne det tilskuddet som alltid har vært gitt til den viktige driften av velferdsstasjonene som Norges Fiskarlag og Den Indre Sjømannsmisjonen står for sammen. En konsekvens av regjeringens forslag vil være at mange av disse stasjonene nå må legges ned, og det må innføres et redusert tilbud på de resterende stasjoner. 

– Fiskarvelferden er et godt og helt nødvendig tilbud for alle fiskere i Norge, og benyttes i hovedsak av den mindre og mellomstore kystfiskeflåten. Her tilbys et minimum av velferdstilbud som inkluderer klesvask, dusj, lett servering og ikke minst en sosial arena, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget mener at fiskernes generelle velferd ikke er stedet for å kutte når regjeringen for øvrig har positive ambisjoner for og en aktiv satsing på maritim sektor. 

Norges Fiskarlag forventer at disse forslagene endres, avslutter Ingebrigtsen.  

På forsiden nå