×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Uklokt å tukle med agnkvoten

Debatt

La agnkvotene være, oppfordrer Kystfiskarlaget.  Foto: Erik Jenssen

Norges Kystfiskarlag reagerer sterkt på at Nærings- og fiskeridepartementet for inneværende år har valgt å halvere agnkvoten. Det antydes også langt på vei at hele ordningen ønskes avviklet, uten at det gis en nærmere forklaring på dette.

I likhet med Fiskarlaget Nord ber Kystfiskarlaget om at agnkvoten for 2021 videreføres på det nivå som var satt for 2020 for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for linefiskernes adgang til agn.

Avsetningene til agnformål utgjør en ubetydelig andel av totalkvotene i de enkelte fiskeriene og stimulerer til leveranser av høykvalitets råstoff, samtidig som det bidrar til sysselsetting og verdiskapning langs kysten. Det virker derfor uforståelig at man ønsker å endre på forutsetningene for en velfungerende ordning i en tid som ellers er preget av stor usikkerhet og utfordrende markedssituasjon for fersk fisk.

Det fremstår også svært uheldig at slike markante endringer foretas i forbindelse med at forvaltningen heller ikke har hatt anledning til å avvikle ordinært høringsmøte om reguleringene for 2020, hvor dette spørsmålet hadde vært et naturlig diskusjonstema.

Med bakgrunn i dette ber Norges Kystfiskarlag om at agnkvotene for inneværende år økes i tråd med vår anbefaling.

På forsiden nå