Kyst og Fjord

Unggutter satser på fiskeryrket

Vadsø har fått to nye fartøy i høst. Det er to unge vadsøværinger som nå er blitt fartøyredere. Mens Mats Lamo (22) i februar gikk til innkjøp av den 35 fot store «Blåmann», la Tor Einar Bietilæ (17) sin 34 fot store «Morild» til flytekaia i forrige uke.

Ungguttene Tor Einar Bietilæ (tv) og Mats Lamo har gjort sitt yrkesvalg. De satser som fiskere med egne fartøy.

Foto: Bjørn Hildonen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Bjørn Hildonen

redaksjonen@kystogfjord.no

Mens Tor Einar Bietilæ kjøpte sitt fartøy, bygget i 1975 og ombygget i 1984. for 350.000 kroner betalte Mats Lamo vel 700.000 kroner for sitt fartøy, bygget i 1980.

Fjerde generasjon
Tor Einar valgte å avslutte videregående etter første året for å satse på fiskeryrket. For unggutten var yrkesvalget naturlig. For han er fjerde generasjon Bietilæ som har valgt denne næringen.
Sitt første fartøy i Tor Einars eie ble kjøpt for ett år siden. Det viste seg fort at den 31 fots store «Reinnesbuen», bygd i 1977, ble for liten til den drifta Tor Einar ønsket, nemlig garndrift. Nå er den solgt med fiskerettighet til Mehamn for 550.000 kroner
At han valgte navnet «Morild» på sitt nye fartøy var ikke tilfeldig. For det fartøynavnet har Bietilæ-familien hatt på flere av sine fartøy fra midten av 1930-tallet. Det siste Bietilæ-fartøyet med navnet «Morild» hadde Tor Einars far, Oskar fra 2005 til 2013.
Stoltheten Tor Einar kjøpte i Kristiansund har de siste årene blitt benyttet som fritidsbåt, men har tidligere vært flere sesonger på Lofothavet.
Håper på krabbekvote
Mats Lamo har for så vidt også fiskeryrke-gener. Hans bestefar, Olaf Nilsen fra Langfjorden i Gamvik kommune er fisker.
- I hver ferie, fra jeg var 12-13 år, har jeg vært med bestefar på fiske i Langfjorden og Tanafjorden, med Skjånes som leveringssted. Nå var imidlertid ikke yrkesvalget som fisker gitt for min del. For etter videregående skole begynte jeg som mekaniker hos Autosalg i Vadsø. Tok fagbrev, men fant så ut at jeg skulle satse på et annet yrke, nemlig som fisker, et yrke som gir frihet og er spennende. Da det ved årsskiftet var et fartøy til salg, hjemmehørende i Torhop i Tana kommune, slo jeg til. Og med bestefar som mentor og mannskap har jeg i all vesentlig grad driftet for Skjånes. At jeg valgte bort mekanikeryrket, har jeg ikke angret på. Nå er jeg skipper på egen skute, sier Mats.
Les hele saken her.

Opprettet 21.09.2018 16:24. Sist oppdatert 23.09.2018 13:07

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS